12 august 2015

872. LA MULŢI ANI, DOMNULE COMANDOR MIHAI CHIRIŢĂ! (contine si interviu filmat)

Comandorul în retragere Mihail Chiriţă
DECANUL DE VÂRSTĂ AL MARINARILOR MILITARI

A ÎMPLINIT 101 ANI


Anul acesta a fost declarat Anul veteranilor de război. Comandorul în retragere Mihail Chiriţă este aniversat, la data de 10 august, pentru onorabila vârstă de 101 ani. Ziua sa de naştere este specială şi prin prisma faptului că este apropiată de cea a Marinei Române (15 august).

Începând cu Al Doilea Război Mondial şi până în prezent, deteriorarea auzului a reprezentat o problemă, atât pentru trupele afectate, cât şi pentru factorii militari de conducere care au căutat permanent un remediu pentru această dizabilitate auditivă, prin colaborarea cu firme private din domeniu.

În semn de recunoştinţă, Asociaţia de Caritate din Armata României CAMARAZII şi Forţele Navale Române, împreună cu S.C. Clarfon România SRL, au dorit să-şi arate aprecierea şi recunoştinţa faţă de veterani, oferindu-i comandorului în retragere Mihail Chiriţă un aparat auditiv, pentru a se bucura de un auz normal. Clarfon este compania care aduce pentru prima dată pe piaţa românească noua tehnologie modulară la protezele auditive.

Comandorul Mihail Chiriţă a fost avansat în gradul de aspirant în anul 1937 şi a fost repartizat ca ofiţer pe Monitorul Bucovina. Trei ani mai târziu, veteranul a luat parte la operaţiunea de evacuare a Basarabiei. Un moment greu din viaţa sa l-a reprezentat arestarea de către trupele sovietice şi trimiterea sa în lagărul de la Oranki-Stranie, din Odessa, în anul 1944. A fost întemniţat timp de 1350 de zile. La scurt timp după revenirea în ţară, a fost trecut în rezervă.

În anul 1953, comandorul a fost încadrat la Şcoala Militară de Marină ca profesor de navigaţie şi astronomie şi a redactat cursurile de Astronomie Nautică şi de Navigaţie. Lucrările sale sunt utilizate şi astăzi la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanţa.

Comandorului Mihail Chiriţă i-a fost oferită Emblema de Onoare a Statului Major al Forţelor Navale la împlinirea a 95 de ani de viaţă, iar la aniversarea centenarului, în anul 2014, i-a fost oferită Emblema de Onoare a Statului Major General. Cu aceeaşi ocazie, veteranul a fost primit ca membru de onoare al Clubului Amiralilor.

Text realizat de către următorii studenţi ai Universităţii Naţionale de Apărare Carol I : Petru Grigorescu, Ioana Nica, Bogdan Roşu, Sergiu Ioniţă, Niţulescu Ştefan, Turturică Alexandru, Cezar Asanache.


Foto: Cpt. Cdor. Mihai Egorov

  DA PAGINA!
.
   Comandorul (rtr.) prof. Mihai Chiriţă s-a născut la 28 iulie/10 august 1914, în comuna Bistreţ, jud.Dolj, părinţii Maria şi Marin Chiriţă, agricultori. Şcoala primară a urmat-o în satul natal, fiind primul la absolvire, învăţătorul său l-a îndreptat către o şcoală militară, însoţindu-l chiar la admitere, unde a întâmpinat o concurenţă acerbă. A fost admis la Liceul Militar „Ştefan cel Mare” Cernauţi (1927-1932), ultimii doi ani la Liceul Militar „D.A.Sturdza” din Craiova (1932 – 1934). Fiind printre primii absolvenţi, a putut alege arma. A optat pentru Marină, deşi nu văzuse marea decât o singură dată; elev în cursul inferior, a beneficiat de o scurtă vacanţă în tabăra liceelor militare de la Eforie.

       A venit la Constanţa, unde a susţinut examen la Şcoala Navală „Mircea”. O dată admis, a fost trimis la Bucureşti, unde un an de zile, pe dealul Cotrocenilor, a executat instrucţia de infanterie, alături de camarazi de la toate armele, admişi la şcoli militare,în cadrul Şcolii Pregătitoare de Ofiţeri Bucureşti (1934-1935).
    A revenit la Constanţa, pentru a deveni marinar, la Şcoala Navală „Mircea” (1935-1937).

.
       Avansat în grad de aspirant la 1 iulie 1937, a fost repartizat ofiţer cu adjutantura şi ajutor la navigaţie şi timonierie pe monitorul Bucovina.
Vara următoare mutat pe monitorul Lascăr Catargiu, ofiţer cu artileria
Între anii 1938-1940 a urmat cursurile Şcolii de Aplicaţie a Marinei, Constanţa, iar practica de vară a efectuat-o pe Dunăre, la bordul monitoarelor Al.Lahovary (1939) şi Ardealul (1940). În iunie 1940, cu monitorul Ardealul a participat la operaţiunea de evacuare a Basarabiei, dovedind că va deveni un bun ofiţer pe care se poate pune oricând nădejdea. A fost propus la decorare cu „Coroana României”.
În anul 1941 a fost detaşat la Comandamentul Marinei, unde a lucrat la Cartea de semnale, fiind apreciat drept un Foarte bun ofiţer. În paralel, a urmat cursurile Politehnicii Bucureşti.


     În iulie 1943 a fost numit ofiţer secund pe monitorul Mihail Kogălniceanu, comandantul notându-l la sfârşitul anului foarte bun ofiţer pe care se poate conta în orice împrejurare. În anul 1944, a fost mutat pe aceeaşi funcţie, la bordul monitorului I.C.Brătianu, navă pe care, în lipsa comandantului bolnav, a comandant-o în ultima decadă a lunii august. În ziua de 27 august, conform ordinelor superioare s-a pus la dispoziţia amiralului sovietic Gorşkov, cu monitorul şi echipajul, dar peste câteva zile, ofiţerii romîni de marină
.
de la Dunăre, au fost arestaţi de către trupele sovietice aliate. A urmat odiseea gulagului sovietic. A fost dus în bou-vagon, la Odessa, unde, din lagărul de triere a fost trimis, împreună cu alţi ofiţeri de marină români, în lagărul de la Oranki –Stranie închisoare împrejmuită cu câteva rânduri de sârmă ghimpată (Convenţia de la Haga prevedea ca ofiţerii să nu fie închişi)... Şocul pentru noi avea să-l constituie apariţia din pădure a unui convoi de căruţe încărcate cu lemne, trase de către ofiţeri român, înhămaţi.

       Aici şi-a petrecut tânărul locotenent Mihai Chiriţă (fusese avansat în grad la 10 mai 1944) 1.350 de zile, din care nu a existat o zi să nu-mi fie foame.
A revenit în ţară după patru ani, fusese între timp avansat la grad de căpitan şi repus în toate drepturile sale, dar, la scurt timp, la fel ca toţi ceilalţi ofiţeri care nu au aderat la Diviziile „Tudor Vladimirescu” ori „Horea, Cloşca şi Crişan”, a fost trecut în rezervă.
În anul 1953, a fost concentrat şi încadrat la Şcoala Militară de Marină, ca profesor de navigaţie şi astronomie, iar în anul 1954 fiind numit şeful catedrei de astronomie nautică, aparate electrice de navigaţie şi hidrometeorologie. Trebuie menţionat faptul că în lagăr, unde şi-a perfecţionat limba franceză, a învăţat limba italiană de la un amiral italian şi limba rusă. Tot aici, a scris pe coajă de mesteacăn, note pentru un viitor manual de astronomie. Pe baza lor şi-a redactat propriul curs de Astronomie nautică1, fiind primul la noi în ţară. Împreună cu Cpt. de Rg. 2 Victor Pavica, coleg de catedră, au elaborat cursul de Navigaţie2, uzitate şi astăzi la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanţa.
În anul 1960 a fost „lăsat la vatră” şi s-a stabilit în Bucureşti, lucrând în cadrul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, ca bibliotecar-traducător, iar din anul 1965 până la pensionare în anul 1977, ca inspector şef de port la brevetarea personalului navigant în cadrul Inspectoratului Navigaţiei Civile, fiind cunoscut pentru exigenţa şi profesionalismul său.

.
Pensionarea i-a permis să-şi continue studiile începute la Arhivele Statului din Bucureşti. În baza lor a publicat documentate monografii dedicate satului natal, dar şi comunei Bârca, Bistreţ-Dolj.Repere istorice (vol.I-II), Bârca-Dolj.Repere istorice , apoi un volum de Studii de istorie.Eseuri, precum şi un nepreţuit tom de memorialistică intitulat Amintiri din război şi prizonierat. Fapte şi oameni, apoi completări la monografia Bistreţ-Dolj.Genealogii şi neamuri şi Bistreţ-Dolj.Documente şi acte, vol.I 1385 – 1956 şi vol.II 1811-1989.
La vreme de război, a fost răsplătit pentru faptele sale de arme, cu „Coroana României” clasa a V-a cu spade şi panglică de „Virtute Militară”.
Din iubire pentru şcoala în care a învăţat şi mai apoi a predat, domnul comandor (rtr.) prof. Mihai Chiriţă s-a implicat efectiv şi afectiv în realizarea Muzeului Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”.
Pentru permanenta sa iubire manifestată faţă de Marină şi oamenii ei, domnului Chiriţă i-au fost conferite Emblema de onoare a S.M.F.N., în anul 2009 şi Emblema de onoare a S.M.G., la Centenar. Tot cu ocazia împlinirii celor o sută de ani, veteranul a fost primit ca membru de onoare cu carnetul nr.1, la Clubul Amiralilor. 
 
La mulţi ani, Domnule Comandor Mihai Chiriţă!

P.S. Peste câteva zile va fi Ziua Marinei Române, prilej cu care dorim să-i salutăm cu respect şi să le urăm viaţă lungă şi frumoasă nonagenarilor Veterani ai Marinei: Contraamiral de flotilă (rtr.) Mircea Caragea (Promoţia 1940), Comandor (rtr.) Paul Ionescu-Plache (Promoţia 1941), Comandor (rtr.) Aurel Cucu (Promoţia 1942), Contraamiral (rtr) Zamfir Petre (Promoţia 1943), Contraamiral de flotilă (rtr.) Ioan Stoica (Promoţia 1943), Comandor (rtr.) Cristea Georgescu (Promoţia 1943) şi Comandor (rtr.) ing. Radu Metz (Promoţia 1945).


1 Cpt.Rg. 3 (rez.) Mihai Chiriţă, Astronomie nautică, Editura Militară a Ministerului Forţelor Armate ale R.P.R., Bucureşti, 1957, 618 pagini.
2 Cpt. Rg. 2 Victor Pavica, Cpt. Rg. 3 (rez.) Mihai Chiriţă, Navigaţie, Editura Militară a Ministerului Forţelor Armate ale R.P.R., Bucureşti, 1959, 600 pagini.

Mariana Păvăloiu, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”

   Va oferim imagini de la aniversarea a 101 ani a decanului marinarilor militari, comandorul in retragere Mihail Chirita. La eveniment au participat: Loctiitorul Comandantului Statului Major al Fortelor Navale contraamiral de flotila dr. Constantin Ciorobea, Lt Adrian Topor care ocupa functia indeplinita de comandorul Mihai Chirita pe monitorul Lascar Catargiu si asp. Farcas Stefana castigatoarea concursului "Cel mai bun ofiter de cart".

Multumim  Compartimentului de informare si relatii publice al Statului Major al Fortelor Navale

DA CLICK AICI PENTRU INTERVIUL FILMAT! 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu