23 februarie 2022

2205. Catastrofa posibila la Rafinaria "Steaua Romana"?- dreptul la replica

.

   Referitor la informațiile publice eronate transmise de reprezentanții S.C. Ecogen Power SRL și prezentate în articolul intitulat „Conflict între proprietarul celei mai vechi rafinării din Europa și Ministerul Culturii: „Există riscul unui dezastru”, apărut în cotidianul online Adevărul.ro, în ziua de 21.02.2022, formulăm prezentul drept la replică, privind efectele posibil periculoase pentru locuitorii orasului Campina ca urmare a declanșarii procedurii de clasare în Lista Monumentelor Istorice a rafinăriei „Steaua Română” – Câmpina, ce a fost pusă în practică la 9.12.2021, de către Direcția Județeană pentru Cultură Prahova, ca urmare a solicitărilor repetate făcute de către asociația noastră, în temeiul Legii Nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, acestea (informatiile) fiind complet false și în totală contradicție cu prevederile respectivului document. 


  Astfel, afirmațiile prin care se susține faptul că în urma declanșării procedurii de clasare a rafinăriei ar avea loc blocarea unei serii de intervenții de maximă urgență, ce includ verificarea întregului perimetru al rafinăriei, identificarea unor eventuale proiectile nedetonate, ecologizarea vechilor instalații, eliminarea eventualelor produse petroliere care încă s-ar mai afla în circuitul tehnic al rafinăriei, măsuri de securizare a instalațiilor, depoluarea zonei, etc. sunt profund false și prezentate în mod tendențios, în realitate toate aceste operațiuni curente nefiind îngrădite de prevederile Legii Nr. 422/2001, putând fi făcute oricând, prin procedee nedistructive, pe baza unor planuri documentate și aprobate de Ministerul Mediului și de orice alte organisme legal abilitate în acest sens. 


  Mai mult, chiar legea anterior menționată prevede foarte clar faptul că unicele intervenții asupra unui monument istoric, pentru care este necesară emiterea unui aviz din partea Ministerului Culturii sau al Direcției Județene pentru Cultură Prahova sunt „toate lucrările de cercetare, conservare, construire, extindere, consolidare, restructurare, amenajări peisagistice și de punere în valoare, care modifică substanța sau aspectul monumentelor istorice”, precum și acele lucrări ce au în vedere „schimbări ale funcțiunii sau destinației monumentelor istorice, inclusiv schimbările temporare”. 


  De asemenea, documentele de arhivă identificate de membrii Asociația Cultural –  Educativă pentru Protejarea și Promovarea Patrimoniului Tehnic, Științific și Istoric  - „Suntem România”  în cursul documentării făcute în vederea susținerii demersului nostru, contrazic total afirmația reprezentanților S.C. Ecogen Power SRL că „instalațiile și clădirile originale ale rafinăriei Steaua Română au fost distruse aproape complet în timpul celor două războaie mondiale, motiv pentru care nu ar îndeplini criteriile necesare pentru a fi incluse în Lista Monumentelor Istorice”.


  În plus, chiar și în situația ipotetică în care aceste afirmații ar fi reale, reiterăm faptul că în conformitate cu prevederile Legii Nr. 422/2001, unicele persoane abilitate să constate îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor necesare precum și evidența completă a clădirilor și instalațiilor ce vor fi incluse în Lista Monumentelor Istorice sunt membrii Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, ce vor analiza temeinic și nepărtinitor dosarul de clasare întocmit de expertul atestat sau specialistul autorizat ce va fi desemnat de către Direcția Județeană pentru Cultură Prahova. 


  În încheiere, dorim să asigurăm din nou toți cetățenii municipiului Câmpina de deplina noastră dorință de colaborare cu orice autoritate publică sau privată, în vederea elaborării cât mai rapide a documentației legale necesare în vederea clasării în Lista monumentelor istorice a „Rafinăriei Steaua Română” – Câmpina.


Alex Stoian – Președinte asociație – coordonator programe


Andrei Berinde – coordonator proiect – specialist în istoria feroviară


Verificat: Ing. Daniel Anghel – Consilier tehnic asociație.

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu