29 decembrie 2022

2345. O.N.T.: ACORDURI SI CONVENȚII INTERNATIONALE

.

Pentru dezvoltarea turismului international, in perioada anilor ’70, Republica Socialistă România a derulat o serie de acorduri și convenții de colaborare cu țările din blocul socialist, dar și cu țări democratice, atât din Europa, cât și din afara acestui spațiu. Dintre acestea amintim:

  • Convenția dintre guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, încheiată la București, la 21 iulie 1969, din „dorința de a asigura popoarelor celor două țări cele mai bune condiții pentru a cunoaște realizările construcției socialiste, monumentele istorice, culturale și naturale din cele două țări”
  • Acordul privind cooperarea reciprocă în domeniul turismului în regiunea balcanică, încheiat la 13 mai 1971, la București,. cu ocazia celei de-a IV-a Conferințe a organismelor oficiale de turism din țările balcanice, unde s-au reunit reprezentanții guvernelor Republicii Populare Bulgaria, Regatului Greciei, Republicii Socialiste România, Republicii Turcia și Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, cu scopul „creșterii traficului turistic între ele și atragerii turiștilor din țările terțe”, cu precizarea ca „guvernul oricărui stat balcanic care nu a semnat prezentul acord va putea să adere la el la 30 de zile după intrarea în vigoare a acordului
  • 16 iunie 1972, Tratatul de colaborare în domeniul turismului cu Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste (o continuare a Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală semnat la 7 iulie 1970), turismul fiind „unul din factorii adâncirii legăturilor de prietenie și cunoașterii mai bine a vieții popoarelor celor două state
  • 12 iulie 1972, Convenția privind colaborarea în domeniul turismului cu Republica Democrată Germană, înregistrată la Secretariatul Organizației Națiunilor Unite, în conformitate cu articolul 102 al Cartei Națiunilor Unite, (în prealabil fiind încheiat, la 12 mai 1972, și un Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală între cele două țări), pentru „a dezvolta și întări în continuare relațiile de prietenie frățească”.
  • Acordul încheiat cu Republica Populară Polonia, la București pe 20 octombrie 1972, in scopul „de a întări continuu prietenia și colaborarea între poporul român și poporul polonez și de a contribui la crearea celor mai bune condiții pentru cunoașterea realizărilor construcției socialiste, monumentelor istorice, culturale și naturale din cele două țări”. In premiera, acest Acord, spre deosebire de cele anterior menționate, era menit și „să încurajeze și să faciliteze dezvoltarea turismului individual neorganizat

Toate acordurile din această perioadă în domeniul turismului s-au încheiat cu ocazia vizitelor efectuate, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către omologii săi din țările comuniste, fiind semnate la București.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu