24 noiembrie 2022

2321.Adaptarea Doctrinei Forțelor Navale la noul cadru strategic de apărare


Conferința Doctrinară a Forțelor Navale se desfășoară, în perioada 24-25
noiembrie, la sediul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din Constanța.
Tema centrală a acestei conferințe doctrinare este „Alinierea
documentelor din domeniul doctrinar la noul cadru strategic de apărare
la nivel național, NATO și UE”, iar scopul acesteia este de a asigura un
forum de discuții și de dezbateri a temelor de interes pentru Forțele
Navale Române și a principalelor strategii, doctrine, manuale, proceduri
şi norme, care au intrat în vigoare în perioada 2019-2022, și au
implicații asupra activității Forțelor Navale.
Din anul 2019 până în prezent, de la desfășurarea ediției anterioare a
conferinței, s-au produs modificări semnificative în domeniul
conceptual. Mediul de securitate regional s-a schimbat dramatic, ca
urmare a declanșării, în luna februarie 2022, a războiului neprovocat și
nelegitim dus de Federația Rusă în Ucraina, iar acest război
convențional și informațional are implicații și consecințe grave atât la
nivel regional, cât și la nivel global.
După ultima conferință doctrinară a Forțelor Navale, la nivel
conceptual, au fost modificate documente naționale relevante în domeniul
doctrinar și în cel al strategiilor, precum „Strategia naţională de
apărare a ţării pentru perioada 2020-2024” (ediție 2020) și „Strategia
Militară a României” (ediție 2021), iar la nivelul Alianței Nord
Atlantice a fost elaborat un nou concept strategic al NATO, (ediție
2022) și la nivelul Uniunii Europene a fost elaborat documentul „Busola
strategică a UE” (ediție 2022).
Acest cadru nou doctrinar a determinat actualizarea Doctrinei Forțelor
Navale și, pe parcursul anului 2022, prin efortul conjugat al ofițerilor
din comanda și din statele majore ale marilor unități și a divizioanelor
de nave, a fost revizuit documentul fundamental al Forțelor Navale și a
fost realizat un proiect care este dezbătut în cadrul actualului forum
de la Constanța.
Conferința Doctrinară din acest an își propune să demonstreze faptul că
numai prin aplicarea unui fundament conceptual-doctrinar unitar și
indivizibil, Forţele Navale Române, împreună cu celelalte categorii de
Forțe Armate ale României și cu structurile similare din ţările membre
NATO și UE, pot genera un nivel ridicat de interoperabilitate şi
eficacitate operațională, atât de necesare în aplicarea uniformă a
tacticilor, tehnicilor şi procedurilor comune naționale și ale NATO.
La ediția din acest an a conferinței, participă, în calitate de invitați
speciali contraamiralul Mihai Panait, Şef al Statului Major al Forţelor
Navale; amiral (r) dr. Aurel Popa, Președinte al Forumului de Securitate
Maritimă; contraamiral (r) Dr. Constantin Ciorobea, Vicepreședinte al
Asociației „Clubul Amiralilor”; contraamiral de flotilă (r) Dr. Sorin
Learschi, Senior expert asociat în cadrul New Strategy Center;
contraamiral de flotilă (rtr) Ion Custură, Membru în Consiliul Director
al Asociației „Clubul Amiralilor”; domnul Laurențiu Mironescu,
Președintele Ligii Navale Române; colonel dr. Alin Bodescu, Locţiitorul
comandantului Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”; comandor
Lucian Valeriu Scipanov, Conferențiar universitar și Șef Comisie
didactică, Departamentul forţe navale, Facultatea de comandă şi stat
major, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”; comandor Florentin
Giuvară, Șeful Centrului Operativ Forțe Aeriene; precum și comisar șef
de poliție Ionel Pavel, desemnat Director al Direcției de Supraveghere
și Controlul Trecerii Frontierei, Inspectoratul General al Poliției de
Frontieră Române.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu