31 ianuarie 2023

2359.Forțele Navale Române, obiective pentru anul 2023

.
.

Situația complexă de securitate din regiunea Mării Negre și

angajamentele țării noastre față de partenerii din UE și NATO impun
adaptarea corespunzătoare a politicii navale naționale. Această politică
este realizată, în special, de Forțele Navale Române, un instrument al
statului român care este, din ce în ce mai mult, în atenția decidenților
și a opiniei publice, după atacarea Ucrainei de către Federația Rusă și
începerea unui nou conflict militar în apropierea granițelor României.

Șeful Statului Major al Forțelor Navale, viceamiral Mihai Panait, a
prezentat luni, 30 ianuarie, conducerii Ministerului Apărării Naționale
bilanțul Forțelor Navale pentru anul 2022 și obiectivele acestei
categorii de forțe din Armata României pentru anul 2023. Obiectivele
generale ale Forțelor Navale Române, pentru anul 2022, au fost:
asigurarea unui nivel ridicat al capacității de reacție; proiectarea
capabilităților relevante pentru îndeplinirea misiunilor și înzestrarea
cu mijloace de luptă moderne; creșterea nivelului de pregătire a
personalului și continuarea operaționalizării forțelor din compunere.

„În anul 2022, efortul structurilor Forțelor Navale Române a fost
concentrat pe executarea Serviciului de luptă permanent, supravegherea
spațiului maritim și fluvial din zona noastră de responsabilitate,
precum și pe operația de luptă contra minelor marine, pe care am
declanșat-o după începerea războiului din Ucraina", a spus viceamiralul
Mihai Panait la începutul expunerii sale. Ca urmare a degradării
situației de securitate din Marea Neagră, din cauza agresiunii
Federației Ruse asupra unui stat independent și democratic, Forțele
Navale Române au anulat, cu acordul aliaților NATO și UE, participările
cu nave la operațiile desfășurate de NATO și UE în Marea Mediterana,
precum și integrarea unor nave militare românești în grupările navale
permanente de luptă ale NATO.

În condițiile restricțiilor impuse de războiul care se desfășoară în
apropierea granițelor noastre, instruirea personalului din Forțele
Navale Române, în anul 2022, s-a executat pe baza ciclului rotațional de
generare – regenerare a pachetelor de forțe pentru apărarea națională și
a pachetului unic de forțe puse la dispoziția NATO și UE. „Anul trecut,
activitățile de instruire ale tuturor structurilor din Forțele Navale au
însumat 1254 de zile de instrucție pe mare, pe fluviu, în aer și în
teren, în creștere cu 12% față de anul 2021. Situația comparativă a
ultimilor zece ani ne arată că numărul activităților de instruire
executate în anul 2022 a fost cel mai mare de până acum, iar majoritatea
zilelor de ieșire pe mare și pe fluviu, precum și a orelor de zbor cu
elicopterele Puma Naval au fost desfășurate în cadrul operației de luptă
contra minelor marine, începută în luna martie a acestui an", a
menționat viceamiralul Mihai Panait.

Cooperarea militară internațională, cu aliații și partenerii noștri, s-a
desfășurat la un nivel ridicat. Pe mare, ne-am instruit împreună cu
partenerii noștri, atât în Marea Neagră, prin participarea la Exercițiul
multinațional „Breeze 22” organizat de Bulgaria, cât și în Marea
Mediterana, prin executarea a două marșuri internaționale de instrucție
cu nava-școală „Mircea", iar în Oceanul Atlantic, prin participarea
navei maritime hidrografice „Alexandru Cătuneanu” la Exercițiul
multinațional „REPMUS 22" şi „DYMS 22”, organizate de Portugalia. Tot la
indicatorul „Relații militare internaționale”, șeful Statului Major al
Forțelor Navale a subliniat organizarea, în premieră, în România, a
Reuniunii Comandanților Marinelor Militare Europene (CHENS, Chiefs of
European Navies), a primei ediții a Forumului Maritim al Mării Negre și
a primei ediții a Seminarului „Fluxurile procesului de comunicare pe
flancul estic al NATO”, trei evenimente care au contribuit la
dezvoltarea cooperării în domeniul securității și la consolidarea
profilului țării noastre în cadrul NATO și UE.

Despre înzestrare și modernizare, șeful Statului Major al Forțelor
Navale a menționat neînceperea derulării Programului major de achiziție
corvete multifuncționale ca fiind principala cauză pentru neîndeplinirea
țintelor de capabilități asumate de țara noastră față de NATO.

Obiectivele Forțelor Navale pentru anul 2023 sunt structurate pe trei
direcții: dezvoltarea programelor de reparații, modernizare și
înzestrare; executarea, în condiții de siguranță, a misiunilor și
sarcinilor primite; îmbunătățirea condițiilor de învățământ, instruire
și trai ale personalului militar și civil. „Alături de Programul SIML
(Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă), pe termen
scurt, Forțele Navale Române acordă o importanță deosebită inițierii
programului „Submarin împotriva amenințărilor de suprafață și
subacvatice” și achiziționării de nave vânătoare de mine, nave de
intervenție pentru scafandri, vehicule amfibii de asalt și de elicoptere
cu capabilități de luptă la suprafață. Până la finalizarea acestor
programe, continuăm programele de reparații capitale și de modernizare
ale platformelor navale aflate în serviciu, pentru a ne îndeplini
obiectivele.

În domeniul operațiilor și exercițiilor, în anul 2023, este planificată
participarea unei fregate T22, cu elicopter ambarcat la Operația Uniunii
Europene „EUNAVFOR Irini” și la Operația NATO „Sea Guardian”, în funcție
de evoluția situației de securitate din Marea Neagră. În plan intern,
cel mai mare exercițiu multinațional planificat și organizat de Forțele
Navale Române este „Sea Shield”. Acesta va conține, în premieră, și
secvențe de instruire în zona fluvială, nu numai activități de instruire
pe mare, dar sunt planificate alte numeroase exerciții, pe mare, pe
fluviu, în aer și în teren, care vizează instruirea tuturor categoriilor
de personal din Forțele Navale.

„Am convingerea că, prin organizare, seriozitate, și muncă susținută,
vom îndeplini obiectivele propuse pentru anul 2023 și vom contribui la
menținerea standardelor de performanță ale personalului din Forțele
Navale, precum și la dezvoltarea conștiinței maritime a publicului din
țara noastră", și-a încheiat expunerea Șeful Statului Major al Forțelor
Navale, viceamiral Mihai Panait.

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu, a mulțumit
personalului din Forțele Navale pentru modul în care și-a îndeplinit
misiunile și obiectivele propuse în anul 2022, subliniind două realizări
importante: consolidarea supravegherii și avertizării timpurii la Marea
Neagră – un obiectiv prioritar din cadrul Planului bilateral de
cooperare România – SUA în domeniul apărării, precum și inaugurarea
celui mai performant Sistem de scufundare simulată din Europa, care a
fost integrat în Laboratorul Hiperbar al Centrului de Scafandri, anul
trecut.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu