27 iunie 2015

845.Târgurile Hârlău și Târgul Frumos la 1845.(Istoria mai putin stiuta)

   Catagrafiile Moldovei din 1845 prezintă o situație cu birnicii adăugați în evidența Visteriei Moldovei. Din situație se vede aportul adus de noii contribuabili.
Interesant că peste 50 la sută din cei luați în evidență provin din alte localități.
Birnici la 1845
.
   Astfel în târgul Hârlău, trecut la ținutul Botoșani ca urmare a desființării ținutului Hârlăului, erau în evidență 149 de birnici. La aceștia se adaugă 26 de persoane.
   Din cifrele de mai sus, vedem la Hârlău o creștere a numărului birnicilor. In catagrafiile visteriei Moldovei din 1820, erau în evidență 83 de birnici, 122 de oameni fără bir (slugile unor boieri), precum și personalul protopopiatului și slujitorii bisericilor din târg, total 205 persoane.
In Târgul Frumos, fostă reședință a ispravnicului de Cârligătura și capitală de ținut, trecut la Iași după desființarea din 1834 a ținutului, avea în evidența Catagrafiilor visteriei Moldovei 397 de birnici, iar luați în evidență, au fost 222 de persoane. Un aflux deosebit de persoane. Majoritatea fiind evreii care au căpătat hrisov de așezare în localitățile Moldovei.

*col.(r) Miron Dumitru*