16 septembrie 2022

2293. Avem expert si oferta de cercetare pentru rafinaria "Steaua Romana" Campina! Institutiile statului vor aloca banii?

Ministerul Culturii nu zice nimic, Directia Judeteana de Cultura Prahova spune ca nu are bani si nu este responsabila de aceasta problema.
Campinenii vor un obiectiv unic in lume care sa le aduca bani sau tot vile si magazine?

   Comunicat de presa

  Prin prezentul, Asociatia Cultural- Educativa pentru Protejarea si Promovarea Patrimoniului Tehnic, Stiintific si Istoric "Suntem Romania!" facem public faptul ca am primit acceptul de colaborare si oferta de servicii specifice temei cercetarii in cauza, a unui expert specialist atestat de Ministerul Culturii,  pentru cercetarea stiintifico-istorica a fostei Rafinarii "Steaua Romana" Câmpina, astfel incât sa poata fi realizat dosarul de clasare a acesteia in Lista Monumentelor Istorice a Patrimoniului National.
  Au fost informate de aceasta urmatoarele institutii decidente, abilitate si direct implicate in acest gen de actiuni:
- Ministerul Culturii,
- Institutul National de Patrimoniu,
- Directia Judeteana de Cultura Prahova,
  Costurile estimate sunt de 131.940 EUR cu TVA si conform legislatiei in vigoare, trebuiesc suportate de catre Ministerul Culturii si  Directia Judeteana de Cultura Prahova.

  Mentionam faptul ca obiectivul vizat, fosta rafinarie "Steaua Romana", este in procedura de clasare si mai sunt doar 2 luni pana cand protectia legala expira iar obiectivul istoric poate fi distrus.
  Pana la momentul prezentei Ministerul Culturii si DJC Prahova nu au intreprins absolut nici un demers pentru a demara aceasta cercetare invocând motive inconsistente si fãra bazã legala, toate demersurile si cercetarea istorica preliminarã fiind realizate de cãtre Asociatia Cultural Educativa pentru Protejarea si Promovarea Patrimoniului Tehnic Stiintific si Istoric "Suntem Romania!" prin resurse proprii (desi legal NU AVEA ACEASTA OBLIGATIE), cercetãrile fiind transmise GRATUIT cãtre toate institutiile abilitate, obtinand astfel si demararea procedurii de clasare in LMI (Lista Monumentelor Istorice).

 
 Adresa prin care a fost facuta comunicarea catre institutiile si persoanele in cauza a fost transmisa in data de 08.09.2022 fara a primi raspuns, doar un numar de inregistrare la DJC Prahova, este reprodusa mai jos:

Asociația Cultural – Educativă pentru Protejarea și Promovarea 

Patrimoniului Tehnic, Științific și Istoric  - „Suntem România”Către:

- Ministerul Culturii, in atentia:

                  - d-lui Ministru al Culturii Lucian Romascanu,

                  - d-lui Director al Directiei Patrimoniu Emilian Gamureac,

- Institutul National al Patrimoniului, in atentia 

                   -d-nei Manager Interimar Valeria Oana Zhaharia


 -Direcția Județeană Pentru Cultură Prahova, in atenția

                    - d-lui. Director Executiv  Constantin Stere


     Prin prezentul document, Asociația Cultural – Educativă pentru Protejarea și Promovarea Patrimoniului Tehnic, Științific și Istoric „Suntem România” vă mulțumește încă o dată pentru declanșarea procedurii de clasare de urgență în Lista monumentelor istorice a ansamblului „Rafinăria Steaua Română – Câmpina” și vă asigură de întregul sprijin pe care îl poate oferi pentru finalizarea cât mai urgentă a acestui demers.


   În conformitate cu prevederile Art. 21, alin. 7, în calitatea sa de solicitant al clasării în procedură de urgență, asociația noastră consideră că nu are obligația de-a transmite alte documente decât cele pe care deja le-am pus la dispoziția angajaților Direcției Județene Pentru Cultură Prahova, ci doar S.C. ECOGEN POWER S.R.L., din postura de administrator al ansamblului pentru care s-a declanșat procedura menționată, putând furniza înscrisurile necesare pentru completarea cât mai urgentă a documentației de clasare, solicitarea si obtinerea acestora revenindu-i integral DJC Prahova. 


  În plus, având în vedere prevederile Art. 4 din Ordinul Nr. 2260/2008, unica persoană îndreptățită să elaboreze fișele de analitice de inventariere pentru toate clădirile și lucrările de artă ce compun ansamblul „Rafinăria Steaua Română – Câmpina” este un „specialist atestat de Ministerul Culturii și Cultelor, potrivit legii, din cadrul Serviciului de monumente istorice din serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor.”. 


   Astfel, bazându-se pe prevederile Art. 4, alin. 2 din Ordinul 2260/2008 și din dorința de a sprijini Direcția Județeană Pentru Cultură Prahova, asociația noastră a identificat și a contactat un expert atestat de Ministerul Culturii înscris la poziția XX din Lista specialiștilor în domeniul protejării monumentelor istorice, ce și-a oferit disponibilitatea de a ne ajuta în demersul de finalizare a procedurii de clasare în Lista monumentelor istorice a ansamblului „Rafinăria Steaua Română - Câmpina” și ne-a transmis în acest sens următoarea ofertă scrisă pe care o anexăm prezentului document, de aceea va rugam sa alocati in cel mai scurt timp suma ceruta pentru a se demara cercetarea deja intarziata nepermis de mult din vina tergiversarilor complet nefondate ale DJC Prahova.

  In acelasi timp va rugam sa obtineti acceptul de acces al specialistului mentionat in perimetrul obiectivului in cauza, conflictul pe care DJC il are cu proprietarul acestuia nefiind un motiv legal si plauzibil pentru refuzul repetat al realizarii acestuia.
   In atasamentul acestui e-mail/adresa de informare va trimitem:

   1- adresa prezenta,

   2- oferta in discutie,
   3- documente anexate ofertei, transmise noua de catre expertul ofertant.

Alex Stoian – Președinte asociație – coordonator programe


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu