22 noiembrie 2014

701.Istoria mai putin stiuta:pagini de istorie a Hârlăului. Despre slujbașii domnești.

arcas moldoveanDin documentele cancelariei domnești, aflăm că la un recensământ făcut la 1772-1773 de domnul Moldovei, Constantin Mavrocordat, cunoscut ca un domn iluminat, învățat, însă ca fanariot nu prea îi păsa de popor, mărind toate birurile.
Din acel recensământ rezultă că la Hârlău domnia avea în simbrie:
  • 4 arcași
  • 2 călărași
  • 5 voluntari
  • 2 fustași (sulițași, moldovenii spuneau la suliță, fuște)
  • 75 panțâri (soldați îmbracați în zale)
  • 153 poștași (la surugii de pe trăsurile de poștă din menziluri – poștă in turcă- li se spunea poștași)
  • 3 seimeni agiști – pușcași mercenari în slujba agiei (poliției locale)
  • 12 seimeni hatmaniști – pușcași mercenari în slujba comandantului armatei moldovene – hatman
  • 28 slujitori ispravnicești – slujitori a ispravnicului (ispravnicul, autoritate numită de domn pentru ai transmite poruncile și cel care urmărește ca acestea să fie puse în aplicare.
  • 28 de călărași de Țarigrad ( cavalerie ușoară turcă). Țarigrad denumire slavă dată Istambulului.
DA PAGINA !Cu toate că târgul la acea dată era destul de mic, populația era de aproape 2500 de persoane, Hârlăul era capitală de ținut (avea teritorii ce cuprind aproximativ, actualele județe Iași și Botoșani). Avea curtea domnească, agie, ispravnicie și menzil (stație de poștă și de schimbat caii de poștă).

După aproximativ 30 de ani, domnul Alexandru Moruzi, alt domn fanariot care a mărit birurile saracei Moldove, aflat în criză de bani, probabil s-a hotărât să afle ce slujbași mai are în plată.
La 1803, poruncește un recensământ a slujbașilor domnești care a rămas consemnat în actele cancelariei domnești.
Aflăm numărul total al slujbașilor din Hârlău: 120
Aceste date se găsesc în lucrarea lui Negruți – Munteanu Numărul slujitorilor din Moldova în informații statistice de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și primele decenii ale secolului XIX-lea. Articol apărut în Revista Arhivelor – București 1968

*col(r) Miron Dumitru*

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu