9 iulie 2015

851.Istoria protopopiatul Hârlău IIMoldova istorica
Să continuăm periplul prin istoria multiseculară a protopopiatului Hârlău. De această dată vom vedea care au fost parohiile protopopiatului Hârlău, la 26 martie 1832, așa cum reiese din Catagrafia visteriei Moldovei.
Ținutul Hârlău, avea 4 ocoale: Miletin, Jijia, Bahlui și Coșula.
Populația la acea dată avea: 8312 persoane recenzate din care: 129 de preoți, 23 de diaconi, 125 dascăli.
Parohiile protopoiatului Hârlău, la 1932 cu doi ani înainte de a fi desființat:
DA PAGINA!


Ocolul Bahluiului parohii: Totoiaști, Ierghiceni (Erbiceni), Bârlești, Belcești, Ulmi, Hodora (avea 3 preoți), Zbereni, Cârjoaia, Cotnari (avea 7 preoți), Horodiștea (doar 2 dascăli), Ceplinița cu cătunul Buhalnița(avea 5 preoți), Scobinți cu cătunul Bădeni (avea 5 preoți), Sticlăria (Steclăria în catagrafie), Zagavia, Total 35 de preoți, 3 diaconi, 29 dascăli.
Ocolul Miletin (Meletin în catagrafie) parohii,
Maxut, Deleni (cu cătunul Sângeapa) avea 8 preoți, Feredeni avea 3 preoți, Unsa, Rădeni, Vlădeni, Storești (3 preoți), Flămânzi avea 4 preoți, Chițoneni, Prisăcani, Piciorogani, Lătăi, Prăjeni (Prăjăni în catagrafie), Nelipești, Onești cu cătunele Coroleuca și Coarnele (Caprei), Sângeri și cătunul Munteni. Total 35 de preoți, 8 diaconi și 26 dascăli.
Ocolul Jijia, parohii
Dângeni, Buhăiceni, Mășcăteni, Ionășani (trei preoți), Albești, Buimăceni, Petrești, jiumătățeni (în catagrafie Giumătățăni), Crăciuneni, Șătrăreni, Coșciugeni, Stănești, Zlătunoaia, Stroiești (3 preoți), Jorești, Cornești, Todireni, Hlipiceni, Răușeni (3 preoți), Radeni (în catagrafie Rădiu), Șoldana. Total ocol: 37 de preoți, 5 diaconi, 37 dascăli.
Ocolul Coșula, parohii
Ungureni lui Roman, Starosilța, Uriceni, Sălișcani, Tâlhărești, Ipoteștii, Oncani, Coșula, Băloșeni (în catagrafie Băloșăni). Total ocol: 13 preoți, 5 diaconi, 15 dascăli.
Referințe: Catagrafia visteriei Moldova din anul 1832, sub îndrumarea lui Constantin Istrati, editura Universității A.I.Cuza, 2009 Iași.
rugaciune
Rugăciune, la o biserică din lemn din ocolul Coșula la începutul secolului XX.
*col(r)Miron Dumitru*