22 ianuarie 2015

740.Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova :evaluarea situaţiilor de urgenţă în anul 2014

În anul 2014 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova a înregistrat un număr de 29307 solicitări, cu o medie de 80/zi.

Structurile specializate pentru intervenţie din cadrul inspectoratului au participat în 13.834 situaţii, dintre care 11.288 au fost acţiuni SMURD şi 2546 alte situaţii de urgenţă, în creştere faţă de anul 2013 cu 12,73%, respectiv 1563 intervenţii.

În anul 2014 echipajele specializate din cadrul cadrul structurilor de intervenţie ale inspectoratului au participat la un număr de 2546 acţiuni pentru limitarea şi înlăturarea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă cauzate de incendii, arderi necontrolate, alunecări de teren, inundaţii, asanări şi distrugeri de muniţie, salvări de persoane şi animale, etc în crestere faţă de anul 2013 cu 31,84%, respectiv 615 intervenţii.

DA PAGINA !


Pentru cele 2546 situaţii de urgenţă la care s-a acţionat în anul 2014 echipajele specializate din cadrul structurilor de intervenţie au înregistrat un timp mediu de răspuns de 12,24 minute şi un timp mediu de intervenţie de 108,27 minute.

În cadrul celor 2546 situaţii de urgenţă au fost salvate 325 de persoane (265 adulţi şi 60 copii), 852 animale şi 148 păsări, bunurile distruse fiind de aproximativ 6 mil. euro iar valoarea bunurilor salvate fiind de peste 34 mil. euro.

În perioada analizată echipajele specializate pentru intervenţie din cadrul structurilor de intervenţie au acţionat pentru localizarea, lichidarea şi înlăturarea efectelor negative a 442 incendii, în scădere faţă de anul 2013 cu 14,17%, respectiv 73 evenimente.

Pe timpul acţiunilor de localizare, lichidare şi înlăturare a efectelor negative generate de incendii au fost salvate bunuri materiale în valoare de 124.606.700 lei, respectiv 27.690.377,77 euro.

În anul 2014 la nivelul unităţii administrativ-teritoriale a judeţului Prahova s-au înregistrat 380 arderi necontrolate, în general la vegetaţia uscată pe terenurile aflate în administrarea consiliilor locale, o scădere de 07,04% faţă de anul 2013, respectiv 25 evenimente.

Arderile necontrolate de vegetaţie uscată produse în anul 2014 au afectat o suprafaţă de 568,29 hectare de teren.

Cele mai multe arderi de vegetaţie uscată s-au produs în luna martie – 89, august - 54 si septembrie - 42, cauzate în general de igienizarea terenurilor agricole/păsuni şi gospodăriilor cetăţeneşti fără respectarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor.

În anul 2014 structurile de intervenţie din cadrul ISUJ Prahova au acţionat pentru limitarea şi înlăturarea efectelor negative ale inundaţiilor în 321 situaţii în crestere fată de anul 2013 cu 359%, respectiv 251 interventii.

În anul 2014 echipajele specializate din cadrul structurilor de intervenţie, încadrate pe autospecialele de descarcerare şi ambulanţele tip B2 au participat la 11288 acţiuni pentru acordarea primului ajutor medical de urgenţă, descarcerare, asistenţă persoane, salvări de animale şi alte intervenţii, în crestere fată de anul 2013 cu 9,16%, respectiv 948 interventii.

Din numărul total de intervenţii la care structurile SMURD au participat, 10082 au fost acţiuni pentru acordarea primului ajutor medical calificat de urgenţă, reprezentând 89,30% din numărul total de intervenţii SMURD.

Pe timpul acţiunilor de intervenţie echipajele paramedicale încadrate pe ambulanţele tip B2 din dotarea S.M.U.R.D. Prahova au acordat primul ajutor medical de urgenţă unui număr de 10650 persoane (9709 adulţi şi 941 minori), dintre care 8010 au fost transportaţi la Unitatea de Primiri Urgenţe Ploieşti, Centrele de Primiri Urgenţe Câmpina şi Sinaia sau alte unităţi medicale, 385 au fost predaţi la echipaje ale S.A.J., iar 1830 au rămas la domiciliu din care la 184 în urma consultului s-a constatat decesul (184 adulti si 9 minori).

Pentru cele 11288 situaţii de urgenţă la care s-a acţionat în anul 2014 echipajele specializate SMURD au înregistrat un timp mediu de răspuns de 11,46 minute şi un timp mediu de intervenţie de 56,10 minute.

În anul 2014 echipajele SMURD încadrate pe autospecialele de descarcerare au intervenit pentru permiterea accesului şi degajarea victimelor în cele mai bune condiţii şi cât mai rapid posiblă la 602 accidente rutiere în care au fost implicate 684 persoane (624 adulţi şi 60 minori), dintre care 7 au fost preluate de elicopterul SMURD Bucureşti şi 38 au fost transportate de echipajele paramedicale la Unitatea de Primiri Urgenţe Ploieşti.

În funcţie de locaţia în care s-au produs cele mai multe accidente se evidenţiază pe arterele rutiere naţionale, pe raza localităţilor municipiul Ploieşti – 53, Băicoi – 18, Bucov, Bărcănesti – 15, Puchenii Mari – 13, Valea Călugărească – 11, Boldesti Scăieni - 9.

Activitatea din domeniul pirotehnic a constatat în desfăşurarea a 186 intervenţii pe linia asanării terenului de muniţia rămasă neexplodată, precum şi 7 distrugeri de muniţie.
       Evaluarea activităţii CJSU Prahova în anul 2014
Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova a participat şi pregătit 14 şedinţe ale C.J.S.U. (5 şedinţe ordinare, 9 şedinţe extraordinare), în care au fost aprobate 11 Hotărâri.

STP Prahova a fost notificat în cursul anului 2014 despre iminenţa producerii unor fenomene meteorologice periculoase, înregistrând 307 atenţionări hidrometeorologice. În acest sens au fost transmise prin SMS şi fax rapoarte operative către toate autorităţile administraţiei publice locale structurile din teritoriu ale ministerelor şi ale altor organisme centrale, gestionarea acestora relizându-se prin activarea Comandamentului Operaţional la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Prahova, cu specialişti din cadrul instituţiilor cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă.

În scopul prevenirii inundaţiilor în perioada de primăvară caracterizată prin topirea zăpezii, căderea unor cantităţi importante de precipitaţii, prin ordin al prefectului nr. 78 din 11.04.2014, a fost constituită o comisie mixtă de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari, acţiune desfăşurată în perioada aprilie - mai 2014.

În scopul prevenirii inundaţiilor în perioada de primăvară caracterizată prin topirea zăpezii, căderea unor cantităţi importante de precipitaţii, prin ordin al prefectului nr. 78 din 11.04.2014, a fost constituită o comisie mixtă de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari, acţiune desfăşurată în perioada aprilie - mai 2014.

Specialişti din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova, împreună cu reprezentanţi din cadrul Instituţiei Prefectului, Consiliului Judeţean Prahova, Sistemului de Gospodărire a Apelor Prahova şi Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă au desfăşurat acţiunea de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, din judeţul Prahova.

Cu privire la activitatea de gestionare a fenomenelor de poluare, la nivelul judeţului au fost monitorizate 3 poluări (accidentale sau după caz intenţionate), până la eliminarea în totalitate a efectelor negative.

Ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice şi a celor de origine geologică, CJSU Prahova a evaluat şi constatat pagubele şi efectele negative ale evenimentelor înregistrate ca urmare a producerii de alunecări de teren în 65 localităţi, în urma cărora s-au întocmit 167 note de constatare.

Localităţile afectate la nivel judeţean de fenomenele meteorologice şi de origine geologică sunt: Adunaţi (2), Aluniş, Apostolache, Ariceştii Zeletin (3), Băicoi (2), Bălţeşti, Bătrâni (3), Bertea (3), Boldeşti Grădiştea (3), Boldeşti Scăeni (4), Breaza (7), Brebu (3), Călugăreni, Cărbuneşti (2), Câmpina (3), Ceptura, Ceraşu (2), Chiojdeanca (3), Comarnic (4), Cornu (4), Cosminele (4), Drajna (3), Dumbrava, Filipeştii de Târg, Gornet (7), Gornet Cricov, Gura Vadului, Gura Vitioarei (3), Iordăcheanu, Izvoarele (2), Jugureni, Lapoş (4), Măgurele, Măgureni (3), Măneciu (3), Măneşti, Mizil, Păcureţi (2), Plopu (2), Podenii Noi, Poiana Câmpina (3), Poseşti (2), Predeal Sărari, Proviţa de Jos (2), Proviţa de Sus (3), Salcia (2), Scorţeni (2), Secăria (2), Sinaia, Sîngeru (7), Slănic (5), Starchiojd (6), Surani (2), Şoimari (2), Şotrile (4), Ştefeşti (3), Talea (2), Teişani (3), Telega (7), Urlaţi, Valea Călugărească (2), Valea Doftanei (5), Vălenii de Munte, Vărbilău (2) şi Vîlcăneşti.

Ca urmare a analizei notelor de constatare/evaluare în cadrul şedinţelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, au fost întocmite şi înaintate Ministerului Afacerilor Interne: două proiecte de Hotărâre de Guvern privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului României, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru înlaturarea efectelor calamităţilor naturale şi două Rapoarte privind efectele calamităţilor naturale produse în perioada aprilie-mai 2014 (cuprinzând 49 de localităţi), respectiv 15-31 iulie 2014 (cuprinzând 18 localităţi) în vederea depunerii unor aplicaţii pentru mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene.

Prin două Hotărâri ale Guvernului României au fost alocate fonduri în vederea înlăturării calamităţilor naturale pentru 21 de localităţi din judeţul Prahova: Adunaţi, Bertea, Breaza, Cărbuneşti, Chiojdeanca, Cornu, Gornet, Izvoarele, Măgureni, Podenii Noi, Poiana Câmpina, Proviţa de Jos, Proviţa de Sus, Salcia, Starchiojd, Şotrile, Ştefesti, Teişani, Telega, Valea Călugăreasca, Vîlcăneşti, precum şi pentru Consiliul Judeţean Prahova.

Totodată, în cadrul şedinţelor ordinare/extraordinare, preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a fost informat despre pătrunderea virusului pestei porcine africane într-un stat membru al Uniunii Europene, cât şi a măsurilor dispuse la nivel local şi naţional, precum şi adoptarea unor măsuri specifice, operative la nivelul judeţului, în vederea limitării extinderii bolii limbii albastre la rumegătoare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu