26 mai 2017

1187.Acum 100 de ani la Hârlău, o mare aplicație tactică cu trupe și o paradă militară.

Despre acest subiect am mai scris . Acum voi prezenta impresii din presă și declarațiile participanților la aceste evenimente.


generalul popescu-sanitaru
.
Ministrul Albert Thomas
.
    Ziarul “România”  era organul de presă  a apărării naţionale, ce apare la Iaşi din 1917, oferea publicului articole despre efortul de război al României în 1917 alături de Antantă, până la încheierea armistiţiului de la Focşani  (9 decembrie 1917).

    In luna mai, Marele Cartier General, Misiunea Militară Franceză, aliații ruși și celelalte misiuni militare aflate la Iași, constatau că există un curs ascendent al reorganizării armatei române pentru ofensiva planificată a se executa de aliați în vara anului 1917.

   Buna reorganizare a armatei române reiese din articolele ce prezintă aprecierile ministrului francez al armamentului, Albert Thomas, care la venirea dintr-o vizită din Rusia, se opreşte pentru trei zile la Iaşi. Presa română consacră în paginile sale importanţa cuvenită unui astfel de eveniment, această vizită arătând nu numai importanţa  României pentru Aliaţi, ci fiind şi un semn de încurajare pentru a fi „mai încrezători decât oricând în viitor”,  această încredere putându-se întemeia pe faptul că „aspiraţiile participării României la război sunt cunoscute de Aliaţi şi conforme cu principiile ce călăuzesc popoarele Înţelegerii”. În opinia conducerii armatei și guvernului român, aceste afirmaţii urmăreau să încurajeze participarea la luptă a armatei române alături de Aliaţi şi să creeze optimism în rândul combatanţilor şi civililor români.

DA PAGINA!

   Ministrul francez al armamentului este surprins de rapida refacere a armatei române.  Divizia a 13-a Infanterie aflată la Hârlău, făcându-i la manevră (aplicație tactică) o impresie excelentă. Albert Thomas nu este singurul care apreciază armata română, și generalul Berthelot la rândul său o consideră „un important adaos de forţă morală şi materială pentru Aliaţi”.

    Imaginea soldaţilor şi ofiţerilor români în ochii conducătorului Misiunii militare franceze în  România cunoaşte o certă evoluţie: de la imaginea negativă pe care a avut-o la primele sale contacte cu românii în toamna anului 1916, guvern demoralizat, relaţii proaste între români şi ruşi, indolenţă generală , până la aprecierile din mai 1917, când Divizia 13 Infanterie e apreciată ca fiind de valoare egală cu a oricărei divizii franceze de elită!

   Constantin Kirițescu în lucrarea “Istoria războiului pentru întregirea României, vol.II, p. 34 ed.1989, scrie: La 15 mai a venit în țară Alberth Thomas, ministrul munițiilor din Franța „(…). Trimisul Franței  însoțit de rege și căpeteniile guvernului și armatei, la Hârlău, unde se găsea în refacere Divizia 13 infanterie română. Acolo, pe dealul Gurguiata (Gurgueta n.n.), a avut loc o manevră de război a trupelor diviziei. S-au executat mișcări ofensive, cu aplicarea avioanelor la tirul artileriei și pentru stabilirea legăturilor între acțiunile infanteriei și artileriei. Defilarea trupelor , care a urmat a smuls admirația privitorilor. Generalul Berthelot privea cu mândrie și cu emoție cum treceau cu pas sprinten acești țărani-soldați, cu privirea deschisă. Aplecându-se spre Alberth Thomas el însăși cufundat în această admirație, îi șoptește: Regardez-les! Est-ce qu’on ne dirait pas des poilus de France?” (Priviți, nu ați spune că sunt infanteriștii din Franța?). Acest cuvânt este repetat de ministrul francez peste hotare, în patria lui și este certificatul cel mai înalt de laudă și mândrie cuvenit soldatului român.”

   Colonel medic Vasile Bianu, “Însemnări din războiul României Mari” Tomul I, Cluj 1926, p. 121
“Astăzi ilustrul nostru oaspete, domnul Thomas (ministrul munițiilor din guvernul Franței n.n.) însoțit de M.S. Regele nostru la inspectarea  Diviziei de la Hârlău, de față fiind domnii Ion și Vintilă Brătianu.
Defilare trupe
.
Dl. Thomas a rămas adânc impresionat de aspectul marțial al trupelor noastre, care au executat diferite manevre în fața regelui și a generalului francez Berthelot. După  aceasta a avut loc un dejun în mijlocul pădurii Pârcovaci, în apropierea câmpului unde s-a executat manevrele. Regele a ridicat un toast mulțumind Franței pentru interesul țării noastre. Dl.Thomas a răspuns foarte emoționat, plin de entuziasm și admirație, exprimându-și convingerea că toate năzuințele României vor fi realizate (….).

    Au fost decorați militarii care au făcut fapte de eroism pe câmpul de luptă, au fost decorate drapelele de luptă ale unităților. S-a oficiat serviciul religios. Trupele au defilat arătând poporului că sacrificiile din iarna anului 1916-1917 nu au fost zădarnice. Ținuta trupelor a fost admirabilă, soldații voioși și plini de vitejie treceau sprinteni pe dinaintea regelui și păreau că așteptă numai comanda ca să se arunce cu avânt și dragoste de țară asupra dușmanului. (…).”
Notă. Divizia 13 infanterie Ploiești, era la sfârșitul lunii mai 1917, completată cu efective, dotarea cu armament și tehnică de luptă, instruirea și pregătirea de luptă într-un stadiu avansat față de alte divizii, fiind gata de luptă.
Comandantul Diviziei 13 Infanterie Ploiești, era generalul Ioan I. Popescu – Sanitaru, comandamentul diviziei fiind la conacul Ghica din Deleni. (În fotografie).

*col(r) Miron Dumitru
foto: internet

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu