6 noiembrie 2013

309.Satul Bădeni, comuna Scobinți, o controversă istorică. (despre intemeierea sa si a satului Cavadinesti din Galati)

In 2014, biserica cu hramul Buna Vestire din satul Bădeni, aniversează 200 de ani de la zidire.  http://badeni.iasi.mmb.ro/ . Am cautat prin arhivele Biblioteca Digitală a Bucureștiului   http://digitool.dc.bmms.ro:8881/R  dacă anul 1436,  indicat de mai mulți autori ca dată a atestării documentare a localitații este corect!
Din păcate, este o eroare!
Astfel Alexandru – Dan Todiraș în “Orașul Hârlău – ghid turistic” , apărut în 1994 în editura A.D.Todiraș 1994 Iași, pg.79 , și Ion Muscalu în “Scobinți – monografie”, apărut în 2011 în editura Danaster Iași, 2011, pg.61.
 - col.(r) Miron Dumitru -
DA PAGINA !Iată ce scrie Ion Muscalu în “Scobinți – monografie”:
Satul Bădeni este alcătuit dintru începuturile sale de urmașii unui “bade”, a unui frate mai mare, sau a unei căpetenii autoritare.
Așezarea este veche, din 1436 și poartă numele întemeietorului Badea
Să vedem ce este cu Badea și 1436!
Un uric domnesc, dat de Ilie Vodă, fiul lui Alexandru cel Bun (1432-1443), la Suceava la 19 septembrie 1436, apare „o miluire” a domnului pentru un „boier credincios”, pan Dan Mesehnă, căruia ii dă moșii și sate în mai multe ținuturi ale Moldovei, printre satele dăruite figurează și Horincea, Cavadinești, și BADEA.

Act. atest doc.Bădeni  Act. atest doc.Bădeni1
Cavadineștii este și în ziua de astăzi o comună în județul Galați, iar Badea și Horincea (azi dispărute) apar ca parte  a moșiei primite. Cosemnatarii actului domnesc, boieri din zonă ce aveau moșii vecine (era o practică in perioada Mușatină). Dacă era o localitatea din ținutul Hârlău, apăreau boierii din zona ce aveau moșii în vecinătate: Urmașii boierului Bârlă, Poruszno și Giurlă, care apar în alte acte domnești semnate în acea perioadă și mai târziu.
Cum se face că de la data prezentată de autori ca an de atestare documentară (1436), Bădenii (Badea) nu mai apare în documente, până în 1755, când numele Bădeni apare într-un act de danie către biserica Buna Vestire din Bădeni?

Danii Bis.Bădeni

La 2 august 1616, are loc o bătălie între intre dealul lui Vodă și Dealul Bisericii (din Bădeni). http://harlau625.wordpress.com/2013/01/26/21-august-1616-o-batalie-la-portile-harlaului/
Grigore Ureche, care descrie bătălia și care avea moșia la Ceplenița, Scobinți nu pomenește de satul Bădeni.
Faptul că amintește de Dealul Bisericii, la 1616, poate fi dovada existenței unei așezări în aceste locuri.
Localitatea Badeni, apare în documente doar în secolul al XVIII-lea. Este posibil să fi existat ca sat de iobagi de pe moșia familiei Ureche, care să fi avut moară pe Bahlui aici.
De menționat că Bădenii se afla pe drumul domnesc ce unea în lungul Bahluiului, Iașul, Podu Iloaiei, Belcești, Moara Prefectului (?), Ceplenița, Bădeni până la hotarul cu Hârlăul.
Badeni drumuri
Ași fi bucuros ca cineva să vină cu documente (trimiteri la documente) care să confirme anul 1436 ca fiind prima atestare documentară a satului Bădeni! Contestând această dată, mi-am făcut dușmani în casă, soția fiind din Bădeni!
Am lăsat special adresa lucrării din situl de documente al Bibliotecii digitale București, pentru identificarea lucrării și adresa (URL).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu