5 martie 2014

445.România: Apel de proiecte SenzArt

Header_email_edited
Apel de proiecte SenzArt
Muzeul Naţional de Artă Contemporană și Asociația Amicii MNAC, în parteneriat cu Fundația Orange România, anunţă lansarea concursului SenzArt pentru selectarea și producția unui număr de 4 lucrări interactive de artă contemporană.
SenzArt este dedicat persoanelor cu dizabilități de văz și auz şi doreşte să familiarizeze publicul larg cu posibilităţile artei contemporane de a comunica şi înlesni comunicarea mesajelor sale, la diferite niveluri de percepţie şi prin intermediul unui vocabular senzorial variat.
Concursul este deschis artiștilor cu vârste între 18 și 45 de ani.
Fiecare din cele 4 proiecte câştigătoare beneficiază de un buget total de 5.000 EUR – reprezentând costuri de producţie şi drepturi de autor.

SenzArt Call for Applications
The National Museum of Contemporary Art Romania and Friends of MNAC Association in partnership with Orange Foundation Romania are pleased to announce the opening of SenzArt call for applications.

DA PAGINA !


Lucrările vor intra în patrimoniul Fundației Orange România (3 lucrări) și al Muzeului Național de Artă Contemporană (1 lucrare), urmând a fi expuse în cadrul unor expoziții itinerante la Muzeului Național de Artă Contemporană şi în alte spații muzeale și culturale din țară și străinătate.
În cadrul expoziţiei de la MNAC (iunie-noiembrie 2014) vor fi organizate o serie de ateliere educative dedicate persoanelor cu dizabilități de auz și văz.
CALENDAR:
Termen limită de depunere a proiectelor: 30.03.2014
Anunțarea rezultatelor: 10.04.2014
Perioada destinată producției lucrărilor câștigătoare: 15.04.2014-15.05.2014
CERINŢE:
Proiectul propus trebuie să asigure componenta obligatorie de interactivitate.
Proiectul propus trebuie să utilizeze noile tehnologii media, pe lângă oricare alte medii, la libera alegere a artiştilor.
Lucrările realizate nu vor depăși: 2,5 m înălțime, 20 m lungime și lățime (în component modulare de max. 2,5 m fiecare).
Lucrările vor fi concepute pentru o montare și demontare facilă.
Lucrările vor fi însoțite de un ghid de instalare, depozitare și întreţinere.
CRITERII DE EVALUARE:
Calitatea și originalitatea proiectului: 20 puncte
Relevanța proiectului față de nevoile identificate: 30 puncte
Fezabilitatea proiectului (raportat la experiența și compentențele artistului): 30 puncte
Buget – raportul cost-eficiență: 20 puncte
DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE:
Propunere de proiect – Descarca Formular
Bugetul proiectului – Descarca Formular (EUR)
CV și Portofoliu artist
Jurizarea se va face de către experți în domeniu și membri ai Fundației Orange România:
Irina Botea  (artist vizual, Prof. Asist., The School of the Art Institute of Chicago, SUA)
Aurora Kiraly (artist vizual, Lector, Universitatea Naţională de Arte, București)
Alexandru Patatics (artist vizual)
Larisa Sitar (artist vizual)
Raluca Velisar (curator, Şef Departament Curatoriat şi Cercetare, MNAC)
Dana Deac (Președinte, Fundația Orange România)
Mary Lisa Durban (Fundația Orange)
Documentele vor fi trimise la adresa contact@friendsofmnac.ro până la data de 30.03.2014. Fiecare aplicant va depune un singur proiect.
Atenție! Mărimea totală a mesajului nu trebuie să depăşească 7 MB. În cazul depăşirii ei, vă rugăm trimiteți documentele utilizând http://www.wetransfer.com. (vă rugăm să nu folosiți alte forme de transfer).
Mai multe detalii și informații suplimentare la:
contact@friendsofmnac.ro (Silvia Rogozea, Manager Proiect)
http://www.amiciimnac.ro
SenzArt Call for Applications
The National Museum of Contemporary Art Romania and Friends of MNAC Association in partnership with Orange Foundation Romania are pleased to announce the opening of SenzArt call for applications.
SenzArt is dedicated to those suffering from visual and hearing impairment and wishes to promote to the general public the possibilities of contemporary art for communicating its messages on so many different levels of perception and with such a variety of means of expression, actively acting as a facilitator for communication.
A number of 4 projects of interactive contemporary art will be selected for production with an allocated budget of 5,000 EUR each.
The call is open for artists aged 18 to 45 and puts a strong emphasis on interactivity and the use of new digital technologies.
The final works will be the exclusive property of Orange Romania Foundation (3 works) and of the National Museum of Contemporary Art (1 work) and will be exhibited nationally and internationally, with a first exhibition to be held on MNAC’s premises (June-November 2014). A series of workshops for visual and hearing impaired persons will be held on this occasion.
CALENDAR OF ACTIONS:
Due date for applications: 30th of March 2014
Announcing the results: 10th of April 2014
Projects production: 15th of April – 15th of May 2014
REQUIREMENTS:
Submitted projects must consider interactivity
Submitted  projects should also make use of the new digital technologies
Final works should not exceed following dimensions: height – 2,5m, length – 20m, depth – 2,5m
Final works should provide reasonable maneuverability
Upon completion the artist will provide a specific Guide for handle and care
EVALUATION CRITERIA:
Quality and originality of the project – 20 pts.
Relevance to SenzArt’s declared goals – 30 pts.
Feasibility of the project, based on the artist’s experience and competences – 30 pts.
Budget (cost efficiency) – 20 pts.
TO BE SUBMITED*:
Project description– Download Form (motivation, description, visual renderings)
Project Budget (EUR) – Download Form
Artist’s Curriculum Vitae and Portfolio
*Each artist can submit one application
The evaluation committee includes experts in the field of Art and members of Orange Foundation:
Irina Botea (visual artist, Asst. Prof., The School of the Art Institute of Chicago)
Aurora Kiraly (visual artist, Lecturer, National University of Arts Bucharest)
Alexandru Patatics (visual artist)
Larisa Sitar (visual artist)
Raluca Velisar (curator, Head of Curatorial and Research Dept., National Museum of Contemporary Art)
Dana Deac (Chair of Board of Directors, Orange Foundation Romania)
Mary Lisa Durban (Corporate Philanthropy International Development Manager, Orange Foundation)
All applications will be submitted via email at contact@friendsofmnac.ro no later than 30th of March 2014.
Application file should not exceed 7 MB; if exceeded, applications will be submitted via http://www.webtransfer.com
Contact and information:
contact@friendsofmnac.ro (Mrs Silvia Rogozea, Project Manager)
http://www.amiciimnac.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu