28 martie 2014

474.Povestea echinoctiului de primavara.  Cândva, în vremi tare îndepărtate, trăiau pe aceste meleaguri, oameni frumoși care primeau Legile Cerului direct în inimă. Se bucurau de măreția Creației, trăind asemeni Ei. Visau în Inima lor, femei și bărbați, visau traiul copiilor lor, și pe cel a copiilor copiilor lor, într-o deplină Armonie.  Erau veniți de dincolo de vălul uitării, coborât ca o cortină adâncă, de Marele Potop. Pământul care s-a ridicat primul din ape, prin visarea din Inima lor, a devenit o măreață cetate lângă o strălucitoare și tainică Mare. Și au trecut anii ca și clipe, uscatul s-a transformat în adăpost pentru firul ierbii și a cușmelor munților care s-au ridicat asemeni unei coloane vertebrale și verticale. 

Omenirea renăștea sub privirea plină de bunătate și iubire dar și de speranță, a  dumnezeieștilor făpturi. Un neam frumos și înțelept adunat în jurul Înțeleptelor care îl conducea. Iar copila unei regine, creștea îndrăgită de toți pentru frumusețea, gingășia și înțelepciunea ei. Îndrăgită și de Fiul mărețului Soare. Iar când a fost timpul, a devenit regină, aleasă cu iubire de toți. Dar iernile aspre care veneau asupra supușilor, o îndurerau. Fiul Soarelui a venit intr-una din acele teribile ierni, să o ia cu El, să-i fie Mireasă în Cer. Poporul a rugat-o cu lacrimi amare, să nu plece, să nu îi părăsească. Alături de Ea , îndurau mai parcă mai ușor, asprimea gerului. Iar Hestia, pentru că așa i-a rămas în amintiri numele, l-a rugat pe logodnicul Ei să îi aducă o fârâmă din Focul Tatălui Soare. Să se încălzească cei adăpostiți în peșteri.

DA PAGINA.


   Iar Fiul Soarelui se spune că a furat o Flacără din Foc și i-a adus-o Hestiei. I-a dat-o dar a legat-o cu jurământ  să rămână pururi fecioară până la nunta din Cer. Iar Focul să fie păstrat în Vetre rotunde și să fie păzit de a nu se stinge niciodată. Iar cele care îl vor păzi să rămână fecioare. Așa Focul Sacru a fost păzit veacuri de Vestale. Așa, Flacăra Sacră a luminat și încălzit Vetrele caselor, purtat și în inimi.


   Poporul a venerat-o pe Hestia care a devenit Zeiță, alături de Fiul Soarelui. Iar oamenii îi păstrau cu iubire pe amândoi,  în flacăra din inimi. Se spune că Focul Sacru din Temple s-a stins de câteva ori, dar câte un fulger a aprins un copac care a devenit torță vie, așa putând să fie readus Focul și în Temple. 


   Apoi.... au trecut veacuri. Omenirea s-a transformat. Puterea a revenit bărbaților. Care au ridicat Temple mărețe, au construit cetăți. Au devenit puternici și învățați. Iar un măreț preot, care voia ca neamul lui să nu-și uite menirea divină, a rugat-O pe Zeiță să îi fie îngăduit să transmită Legile frumoase, tuturor, pentru ca oamenii să le cunoască și să le respecte. Iar Zeița i-a spus lui Zamolxis: SCRIE !!! și ele au rămas scrise ... Scrise în amintirea din inimi, scrise de rouă pe zidurile aspre ale munților care au devenit Chip de Carte. Credință păstrată în suflet și inimă de atunci până în veșnicia nostră, religie căreia nu îi mai dăm un nume, pentru că Mânăstirea de tămâie își înalță și acum Ruga către înalturi, cale de mântuire.


   Măreția... Măreția puterii a devenit beție sufletească, căreia puțini i-au rezistat. Alte obiceiuri au apărut, alte înțelesuri au fost date vechii înțelepciuni. Dar Înțeleptele și Înțelepții nu au părăsit niciodată pe oamenii care se jucau ca niște copii neascultători. Maturitatea lor îi făcea să se lupte, să se lovească, să se ucidă. Au uitat treptat să mai vorbească cu zeii lor, să-i asculte. I-au uitat. Și înverzirea pe acest ținut, a devenit doar o poveste din Țara tinereții fără bătrânețe și a vieții fără de moarte, trăită cândva............ ......... Amintirea cerne în mine rouă scăldându-mi inima. Stâncile care ascund chipurile străbune prind viață. Focul din inimile fiecăruia, a celor de acum, doar FOCUL SACRU din inimi , va putea reaprinde Flacăra Vie care să lumineze iar pământul, Mama noastră divină.

Avem în noi Puterea Iertării și a Vindecării. O avem în inimă, Templu Sacru. O putem reînvia și aievea. Făcând o Vatră sacră, fiecare sau împreună cu cei dragi. Reconstruind-o ca pe un Altar, în fiecare casă. Iar acum, la echinocțiu, afară, în natură. Pietrele... eheeei! Câte povești nu știu ele. Dar, ascultătoare, participă și la spunerea propriilor noastre povești, dacă vrem a le scrie ... înaintașilor noștri. Au nevoie de gândul nostru de iubire. De iertarea inimilor noastre, pentru a se putea și ei ierta, pentru a se elibera din suferința pe care și ei știu că au provocat-o, lăsându-ne-o și nouă povară. *    *   *

Iar Cel care a ridicat povara, îndemnându-ne să Îi urmăm exemplul, s-a coborât pe Sine din înaltele ceruri. Iubirea Maicii Sale ne-a dăruit încă odată, Flacăra Credinței în inimi. Fără Iisus Christos, sufletul nostru nu ar mai cunoaște veșnicia cerului, fără Maica Sa, nu am trăi veșnicia Iubirii.

Meleagurile noastre au aspre și minunate trăiri. Purtate încă de flăcări care luminează în adâncul peșterilor. Însăși inima nostră e un asemenea adânc de Taină. Altar de Vie și veșnică rugă!

.................... Se aprinde Flacăra conștiinței în neamurile dintru începuturi ale Planetei. La fel ca și trupul uman, și planeta are meridiane, nadisuri energetice. Care ...au fost distruse. Le putem reface. Pe locurile sacre, unde cei vechi de zile, vorbeau cu dumnezeieștile întrupări, au rămas, SUNT, sanctuare, temple, biserici. Nimic nu s-a pierdut. Sunt încă, păstrătoare de memorii care trebuie însă activate. Iar această sarcină, e a nostră, a celor de acum. Dar ...înțelegând și asumându-ne Sacralitatea Iubirii. Nu ...simplificarea sau graba de a face, oricum, ceva.

Ne putem ajuta de cele mai pure ,,pietre”. Cristalele! Adevărate păstrătoare de informații, adevărate și puternice relee, amplificatoare ale gândurilor dar și stărilor noastre.

Voi continua cu a scrie un scurt ritual pe care îl putem face oricând, dar, mai ales, ACUM, la ECHINOCȚIUL de PRIMĂ_VARĂ. 

…………………………………………………..

Știu că nu suntem obișnuiți cu a crea legături cu ,,lumile invizibile”. Ni se pare ...o joacă de copii! Dar în sensul de infantilitate, prostioare. NU este așa! (parcă am trăi uneori în altă epocă....). Puterea gândului și a cuvântului este marea noastră PUTERE! Care devine vizibilă, FAPTĂ !

Așa cum din jungle, de sub nisipuri au apărut vechile civilizații conducându-ne treptat la înțelegeri pe care nici nu le bănuiam, ascunse/transmise, în legende și basme, dar acum aievea spunând multe, și la noi munții își vor destăinui Chipurile.


 Iar Marea Neagră cu al ei semn Yang ( Insula Albă a Preafericiților)va fi completată de redeșteptarea ținutului cu semnul Yin. Cine crede că de.numirile sunt întâmplătoare...?! Nu sunt singura care a descoperit ,,potrivirea” de nume, sunt convinsă de asta dar când am ,,știut” în mine asta, privind Marea Neagră, m-a cutremurat murmurul uriaș din ea și dinlăuntrul meu.   Suntem într-un ținut magic care a aparținut și va aparține începuturilor acestei Planete Albastre. Numai de noi depinde să nu mai trecem printr-o nouă distrugere. De curând, o cometă a explodat și .... a apărut O NOUĂ PLANETĂ ALBASTRĂ !!! va apare și o nouă planetă roșie?! Vom fi noi?! Trebuie să hotărâm împreună și fără a ne tot moșmondi cu tot soiul de neîncrederi, deziceri, altercații sau să ne prefacem că nu am înțeles despre ce e vorba.  Dacă fizica cuantică ne face să înțelegem cât de puternic este gândul uman, dacă vedem cum apa își schimbă structura cristalină datorită influențelor celor gândite, la fel și ADN.ul nostru, dacă vedem cu ochii noștri fizici cum plantele reacționează la gândurile noastre.... CE mai vrem?! Doar unii să facă pentru toți?! Noi să devenim ...CE?! noi să rămânem în Puterea altora care se vor folosi de toate mijloacele posibile pentru a ne ,,ajuta” să nu facem nimic, absolut nimic pentru NOI, și să rămânem în ,,determinările” lor, uneori cusute cu Ațe aurii care ne orbesc, pentru că... Există termenul de,,masă critică” cea  care poate determina orice schimbare.

Trecem acum printr-o umplere graduală a materialității lumii cu lumină, transformare pe care o simțim deplin și care ...doare. Această umplere devine cale spirituală proprie, făcută de fiecare sau în grupuri mici.    Privesc natura care zi de zi, devine mai minunată. Aștept cu înfrigurare primii muguri, prima sevă să se ivească, Taina Vieții din adâncurile Mamei Celeste. Și suntem asemeni mugurilor și noi. În fiecare Primă- Vară trecem printr-o asemenea iubire a re.nașterii. Dar ne-am îndepărtat periculos de mult de această conștientizare. 

   Suntem deținătorii Vii ai  cunoașterii. Dacă vrem să desenăm cu norii o putem face oricând, dacă vrem ploaie sau soare, le putem chema. Și vom învăța asta ușor pentru că am mai făcut-o cândva. Aproape noi toți, cei care suntem împreună pe planetă acum. A spune că nu e adevărat nu înseamnă o negare ci o teamă venită din adâncurile memoriei pentru ...multe. Și poate e bine. E și o protecție pe care ne-o acordăm singuri. Nu pot privi, catalogând numai într-un fel. Există și trauma separării dintre energia masculină și cea femină. Poate, nu a vrut să plece să ucidă , nu a vrut să se îndepărteze de casă, nu a vrut să revină cu imagini infricoșătoare în inimă pe care nu le-a mărturisit iar firea bărbatului , așa , s-a schimbat,schimonosindu-i viața. Iar femeia a trecut la spaima de zi cu zi, suportând cu iubire apoi, refuzând să facă rău, s-a închis în ea, uitând să mai dăruiască, nemaiștiind cum. Iar toate acestea sunt doar, în mare scrise. Doar să fim sinceri și să acceptăm că SUNT, pentru a le putea vindeca împreună cu toate celelalte.    Avem în ADN ul nostru tot registrul informational a regnurilor mineral, vegetal, animal dar și pe cel ….angelic, adânc de memorie.

Prin magia naturală proprie,învățăm din nou să comunicăm cu Puterile vii ale elementelor și cu spiritele tuturor regnurilor și tuturor speciilor de pe pământ, unele deja părăsind dimensiunile apropiate.   Fiecare știe multe în adâncul inimii. Până nu le vom elibera, conștientizându-le, nu ne vom regăsi. Pentru mine Sacralitate înseamnă cu Iubire. A gândi, a cuvânta, a face un gest cu/în/prin Iubire.Totul din Inimă. A face semnul Sfintei Cruci înseamnă și a mă îngemăna cu tot ceea ce este în cele patru zări, omul devenind așa o Stea Vie.

Ritual înseamnă o Atitudine Vie, izvorâtă din inimă. Cu gesturi simple, într-o îmbrățișare a cosmosului din noi pe care să o înfăptuim.   Un mic Altar, așezat pe o pânză albă, a începuturilor. Ne putem folosi de pietre, de cristale, de flori, de fotografii care să reprezinte elementele. Fiecare va găsi cele de trebuință pentru a le transforma în obiecte Sacre.

   Nu este magie, nu este o ,,impietate”. Nu mai credem în noi, în forța puterii iubirii din noi, atâta tot. Iar cea mai teribilă MAGIE este IUBIREA !!! Nu prin a apela la alții, ci a o înfăptui singuri. Când vom pricepe asta, ni se va ridica pânza de pe ochi și piatra de pe inimă. Vom fi în altă frecvență, vibrație, dimensiune, lume, cum vreți să îi spuneți. CUM să îl judecăm pe altul când ..el este un alt ...eu ”– așa cum ne spun toți, toți marii învățători. 


   Iubirea este Puterea corpului vital din care și suntem formați dar...și pe care o putem dărui nelimitat. Acel spațiu gol din celule, acea Forță imensă care le ține împreună. Noi nu iubim atunci când observăm cu ,,amărăciune” realitatea lipsurilor. De fapt, la nivel energetic noi menținem această realitate prin energia pe care i-o dăm. Sau suntem determinați/învățați să o dăm tocmai pentru a ,,susține” această variantă. Știu, este greu dar se poate să renunțăm la a trăi contribuind la asemenea ,,trăiri”.   Atunci când folosim cele 7 direcţii sacre / E- V, N-S, sus- jos şi centrul) trebuie să ne găsim un CENTRU STABIL, axa verticală a locului de meditație  Să ne aducem conştiinţa în centrul NOSTRU- a inimii.

 Devenim conștienți de cele ȘAPTE direcții care pornesc din corpul nostru.

   Est- Vest, Nord-Sud. Simțiți că sunteți centrul acestei matrice cu patru direcții.

Incepem orientându-ne cu fața la EST. Vestul este în spate, Nordul în stânga, Sudul în dreapta.

Ne activăm fiecare parte a noastră, cu punctul cardinal. Intrând în relație directă, conștientă cu el. Conștiența răsăritului și Apusului Soarelui, noi fiind centrul, suntem între cei doi Poli. Așa oricând, oriunde ne putem simți prezența energetică pe pământ..   A CINCEA direcție este/vine direct din centrul pământului, cel care ne hrănește cu FORȚE NELIMITATE.

   A ȘASEA direcție este axa verticală înălțată spre cer, către lumile înalte, divine, cale de acces spre ele, spre bibliotecile informaționale de a căror cunoaștere avem nevoie.

   A ȘAPTEA direcție este INIMA: în centrul ființei noastre.

Când ne orientăm corpul după cele șase direcții, devenind CONȘTIENȚI de ele (învățând ce ne aduce /susține fiecare direcție), interacționăm cu toate acele energii/spirite din ce în ce mai clar/direct. Când suntem centrați în inimă suntem/devenim un corp complet, ce vibrează și oscilează în relație cu TOT, cunoscându-se, devenind conștient de Sine. De relațiile cu toate cele șapte direcții, care au fost mereu, dar neobservate, au trecut. Ca și când nu am fi avut nevoie de ele.   Atunci când Inima și Mintea devin conștiente de cele șase direcții, se crează și un câmp extins în care percepem.

   Ne putem face acasă un Altar orientat în cele patru direcții. Ne așezăm cu fața spre soare pentru a primi informații de legătură cu cele patru direcții. Pentru a le face statornice din ce în ce mai mult. Nu trăim ...izolați. Dar neconștientizând pierdem oportunitățile și ascultarea suferă. Ne putem îndrepta conștiența spre cele patru puncte, apoi înspre centrul Pământului, pentru a le stabiliza în noi.   INIMA se topește și se deschide doar pentru că suntem centrați. Structura Altarului ne va activa energetic, din ce în ce mai repede. Interferența altor persoane cu noi, cu acțiune distructivă energetică, va fi mult mai diminuată. Vom percepe și de ce se întâmplă, fără a mai trece prin trauma durerii.

Odată ce ne ORIENTĂM ÎN LUME DUPĂ DIRECȚIILE SACRE influențele negative, perturbatoare, sunt îndepărtate din câmpul nostru.   Mai este un aspect extrem, EXTREM de subtil care se reliefează în aceste timpuri. Dacă prin teroare directă omenirea nu mai poate fi determinată, se poate încerca prin a fi împinși la a ne împotrivi direct unii altora. Teama de a nu face un lucru neplăcut lui Dumnezeu nu prea mai există. Pentru că ....oamenii înșiși se întorc încet dar sigur spre IUBIREA DIVINĂ !  Direct și prea puțin prin organizații, culte care și ele caută o nouă cale de comunicare.

   Și atunci,dezbinați în propriile case suntem ușor de condus, ne îndepărtăm singuri unii de alții. Nu mai avem ce să ne spunem...

   Cei care nu pot fi înlăturați direct sunt ponegriți, defăimați. Și cât de ușor credem  fără a verifica, cât de ușor de manipulat suntem, de fapt. Dar... așa alții se folosesc de puterea energetică, prin orice modalitate, numai să o aibă în stăpânire, sub orice formă.   Unica LEGE va fi cea acceptată prin INIMĂ de fiecare și se va face tot posibilul să nu o avem ca să nu VISĂM toți IMPREUNĂ cu CERURILE și MAICA PĂMÂNT! Pentru că ATENȚIA centrată în INIMĂ este MAREA FORȚĂ CREATOARE A LUMILOR. În care trăim fiecare.

  Până când acest Adevăr nu va face parte din clipele vieții ne vom târî adormiți pe planetă.

Ca să simplific pentru cei care …. nu au timp. Echinoxul este o zonă specială când ziua este egală cu noaptea. Anul acesta va fi pe 20 martie ora 18,57. O clipă unică. CUVÂNTUL gândit, rostit acum este lege, pecetea care ne va însemna pâna în anul următor, fie că am știut sau nu. Aceasta este lumea cosmică în care trăim care are asemenea daruri : pace, armonie, abundență, iubire. Ceea ce suntem/gândim, aceea devenim.  Toate florile primăverii să reverse miresmele  Bucuriei și Fericirii în viața tuturor!!! *Danaela*


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu