10 septembrie 2013

229.Resurse documentare online utile pentru Zilele Europene ale Patrimoniului, 21 septembrie 2013

.
Din 1992 România a participat la Zilele Europene ale Patrimoniului, evenimente organizate anual în toată Europa, la iniţiativa comună a Consiliului Europei şi a Uniunii Europeane.

Evenimentele din acest an în România, din 21 Septembrie 2013, au ca temă Patrimoniul cultural – oglindă a pomiculturii şi viticulturii.

Prin această tema România îşi propune să evidenţieze beneficiile aduse de îndeletnicirile tradiţionale la activitatea de conservare a patrimoniul cultural şi la dezvoltarea economică a comunităţii prin promovarea meseriilor tradiţionale, a produselor tradiţionale, a turismului cultural, a industriei activităţilor culturale etc.

Între resursele informaționale online puse la dispoziție de către Institutul Național al Patrimoniului specialiștilor, dar și publicului larg semnalăm cele care se circumscriu acestei teme.


Zilele Europene ale Patrimoniului sunt organizate în fiecare an, în septembrie, în întreaga Europă, la iniţiativa comună a Consiliului Europei şi a Uniunii Europeane.Publicul ţintă al evenimentelor culturale organizate cu prileul Z.E.P. este constituit din cetăţeni obişnuiţi, care nu au cunoştinţe de specialitate despre monumentele istorice.Scopul evenimentelor Z.E.P este de a sensibiliza cît mai mulţi cetăţeni cu privire la cunoaşterea şi respectarea patrimoniului lor cultural.Patrimoniul cultural nu este numai subiect pasiv de contemplare, ci participă activ la viaţa comunităţii, fiind, în cadrul dezvoltării durabile, o resursă posibil de utilizat, în scopul creşterii prosperităţii.Ambianţa unui monument sau a unui sit istoric permite o gamă largă de evenimente culturale şi educative, cu precădere pentru publicul tânăr.Fiecare comunitate asociază patrimoniului cultural anumite valori cu care se identifică, iar apropierea locuitorilor de patrimoniul cultural poate fi un element catalizator pentru coeziunea socială şi pentru promovarea responsabilităţilor cetăţenilor pentru mediul lor de viaţă, favorizând comunicarea interpersonală şi contribuind la mai buna înţelegere mutuală între cetăţeni.Din 1992, şi în România Zilele Europene ale Patrimoniului oferă participanţilor ocazia să descopere atât monumente istorice protejate, cât şi situri sau zone mai puţin cunoscute, care în mod obişnuit nu sînt accesibile publicului larg.Tema sub care se vor desfăşura evenimentele culturale Z.E.P. în România îşi propune să evidenţieze legătura cetăţenilor cu monumentele istorice din localitatea lor şi din comunitatea lor culturală şi oferă posibilitatea iniţierii organizării unui evantai de evenimente culturale care să ilustreze beneficiile aduse de îndeletnicirile tradiţionale la activitatea de conservare a patrimoniul cultural (material mobil/imobil sau imaterial) şi la dezvoltarea economică a comunităţii prin promovarea meseriilor tradiţionale, a produselor tradiţionale, a turismului cultural, a industriei activităţilor culturale ş.a.Activităţile de cultivarea şi de prelucrare a fructelor, respectiv a strugurilor, au constituit, de-a lungul istoriei, un izvor de inspiraţie pentru creaţiile literar - artistice, dar şi factori de dezvoltare economică sau elemente identitare, locuitorii devenind conştienţi de apartenenţa la valorile ţării, ale regiunii, ale oraşului sau ale mediului rural în care trăiesc.În cadrul patrimoniului arhitectural, există spaţii dedicate conservării fructelor, piviniţe sau hrube pentru vin în care se pot organiza vizite ghidate în cadrul Z.E.P.Colecţiile din muzeele dedicate pomiculturii ori viticulturii sunt mărturii materiale ale istoriei acestor ocupaţii pe întreg teritoriul românesc.Dogăritul, meşteşugurile de confecţionat unelte şi instalaţiile utilizate în pomicultură sau viticultură pot fi prezentate prin ateliere demonstrative.„Drumul viilor şi vinului” sau „Drumul fructelor” din diverse regiuni pot constitui motivaţii pentru organizarea de vizite la podgorii, la conace ori pivniţeElementele menţionate mai sus constituie doar sugestii pentru organizarea de evenimente în cadrul Z.E.P., urmând ca direcţiile judeţene pentru cultură, organisme deconcentrate ale Ministerului Culturii în teritoriu, să coordoneze evenimente culturale pe raza teritoriului lor de competenţă care să reflecte specificul local al temei.Fiecare direcţie judeţeană pentru cultură va face cunoscută oportunitatea de a organiza evenimente culturale pentru Zilele Europene ale Patrimoniului tuturor instituţiilor culturale şi asociaţiilor sau organizaţiilor negurvernamentale cu activitate în domeniul protejării patrimoniului cultural şi va comunica Ministerului Culturii evenimentele culturale proiectate a avea loc cu prilejul Z.E.P., până la data de 05.08.2013.

(Muzeul Taranului Roman)

Obiective:

1. MUZEE (sunt oferite prezentări, imagini, date de contact sau tururi virtuale)


a. Muzee care au ca profil principal prezentării istoriei viticulturii/pomiculturii:


- muzeu de importanță regională, Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Golești, jud. Argeș (prezentare, imagini, adresă http://ghidulmuzeelor.cimec.ro/id.asp?k=85&-Muzeul-Viticulturii-si-Pomiculturii-GOLESTI-Arges

- județul Arad, Muzeul Viei şi Vinului – Miniș, http://ghidulmuzeelor.cimec.ro/id.asp?k=72&-Muzeul-Viei-si-Vinului-MINIS-Arad

- județul Iași, Muzeul Viei şi Vinului – Hârlău, http://ghidulmuzeelor.cimec.ro/id.asp?k=755&-Muzeul-Viei-si-Vinului-HARLAU-Iasi

- județul Prahova: Expoziţia permanentă “Tohani – Popas pe drumul vinului” http://ghidulmuzeelor.cimec.ro/id.asp?k=1688&-Expozitia-permanenta-Tohani-Popas-pe-drumul-vinului-TOHANI-Prahova


- județul Vrancea: Muzeul Viticol – Odobești, http://ghidulmuzeelor.cimec.ro/id.asp?k=679&-Muzeul-Viticol-ODOBESTI-Vrancea

b. Muzee care au colecții ce prezintă aspecte ale istoriei viticulturii/pomiculturii:


- muzeu de importanță națională, ce prezintă îndeosebi instalațiile tehnice, Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale “ASTRA” – Sibiu, http://ghidulmuzeelor.cimec.ro/id.asp?k=549&-Muzeul-Civilizatiei-Populare-Traditionale-ASTRA-SIBIU ; tur virtual: http://muzeulastra.ro/vizitare/vizita-virtuala.html


2. INSTALATII TEHNICE POPULARE DIN CADRUL MUZEELOR ÎN AER LIBER, privind următoarele ocupații:

Zdrobitor de fructe, Mărginimea Sibiului
Zdrobitor de fructe, Mărginimea Sibiului

3. UNELTE SI INSTALATII PENTRU PRELUCRAREA STRUGURILOR SI A FRUCTELOR IN PATRIMONIUL CULTURAL NAȚIONAL


Patrimoniul Cultural Naţional cuprinde bunuri culturale cu valoare excepţională pentru umanitate şi deosebită pentru România. Informaţii şi imagini referitoare la aceste bunuri pot fi accesate pe http://clasate.cimec.ro/. Catalogul on-line prezintă peste 39.000 de bunuri culturale şi este îmbogăţit permanent cu circa 500 de noi înregistrări pe lună. Digitizarea asigură accesul publicului larg la informaţii culturale şi totodată prezervarea datelor referitoare la patrimoniul cultural mobil.
Bunurile culturale cu valoare etnografică prezintă aspecte ale ocupațiilor tradiționale de pe teritoriul românesc. Metodele de prelucrare a viței de vie și a fructelor sunt ilustrate prin prezentarea de unelte și instalații folosite pentru obținerea vinului și a fructelor uscate, după procedee consacrate.

Bunuri culturale referitoare la prelucrarea viței de vie și a fructelor sunt păstrate şi pot fi văzute şi în muzeele:


clasate-zilele-patrimoniului
Aurelia Duţu, Ania Stan, Andrei Vasile
(preluare)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu