Siebenbürgen, Land des Segens este imnul sașilor din Transilvania. Versurile au fost scrise de Leopold Maximilian Moltke (1819-1894), născut la Kiel, în Germania, iar muzica îi aparține compozitorului sas Johann Lukas Hedwig (1802-1849), din Hălchiu. Cântecul a fost interpretat pentru prima dată în jurul anului 1845.
Este, așa cum observa scriitorul Radu Pavel Gheo, într-un articol din Revista 22, poate singurul imn ce nu cântă gloria unor invingători și a vărsărilor de sânge. Departe de vorbăria în gol împotriva dușmanilor de orice fel, cântecul este un apel la înțelegere, așa cum au știut să trăiască tot timpul sașii din Transilvania. Ca particularitate, imnul sașilor nu preamărește excepționalitatea unui popor, ci frumusețea unui ținut. Îndemnurile, tonul imperativ și imprecațiile ori recursul la fapte sau eroi istorici sunt înlocuite de un pur ton descriptiv, elegiac la adresa naturii și a armoniei sale.
DA PAGINA !

Dincolo de comentariile naționaliste, uneori puerile, ce însoțesc  imnuri ale minorităților din Romania sau de altundeva, acest cântec invocă pașnic o Transilvanie „plai de graiuri”, „leagăn verde/pentru oricare vlăstar”, o „Transilvanie tolerantă”. În definitiv, felul în care percepem și valorizăm alteritatea vorbește despre noi și ne oglindește propria reprezentare.
În limba română, versurile cântecului au fost traduse de poetul Dan Dănilă.
Siebenbürgen, Land des Segens,                               Transilvanie, mândră ţară,
Land der Fülle und der Kraft,                                          cu puteri şi bogăţii,
mit dem Gürtel der Karpathen                                   de Carpaţi împrejmuită,
um das Grüne Kleid der Saaten,                                    cu verdeaţă răsădită,
Land voll Gold und Rebensaft.                                         plai cu aur şi cu vii.
Siebenbürgen, Meeresboden                                      Transilvanie, ţărm de mare,
einer längst verflossnen Flut:                                        răsărit din vechi talaz
nun ein Meer von Ährenwogen,                                   astăzi spice-n legănare
dessen Ufer, waldumzogen,                                           odihnesc la sân de zare
an der Brust des Himmels ruht!                                între maluri verzi de brazi.
Siebenbürgen, Land der Trümmer                          Transilvanie, vechi ruine
eine Vorzeit, stark und groß                                       dintr-un ev îndepărtat
deren Tausendjähr’ger Spuren                                  urme mari şi milenare
ruhen noch in deiner Fluren                                      odihnesc sub glia care
ungeschwächtem Ackerschoß!                                    rodnicia şi-a păstrat.
Siebenbürgen, grüne Wiege                                    Transilvanie, leagăn verde
einer bunten Völkerschaar!                                       pentru oricare vlăstar
Mit dem Klima aller Zonen                                       reuneşti climele toate,
mit dem Kranz der Nationen                                   naţiuni, cununi purtate
um des Vaterlands Altar                                               pe al patriei altar.
Siebenbürgen, grüner Tempel                             Transilvanie, plai de graiuri
mit der Berge hohem Chor,                                        diferite-n fel şi ton,
wo der Andacht Huldigungen                                  dar în rugăciuni unite
steigen in so vielen Zungen                                       urcă limbile-mpărţite
zu dem einen Gott empor!                                     spre dumnezeiescul tron.
Siebenbürgen, Land der Duldung,                        Transilvanie tolerantă
jedes Glaubens sichrer Hort,                                     adăpost credinţelor
mögst du bis zu fernen Tagen                                până-n zile-ndepărtate
als ein Hort der Freiheit ragen                                   apără în libertate
und als Wehr dem freien Wort!                                  fiinţa cuvintelor.
Siebenbürgen, süße Heimat,                               Transilvanie, patrie dulce
unser teures Vaterland!                                              ţară a părinţilor
Sei gegrüßt in deiner Schöne                                 frumuseţe, slavă ţie
und um alle deine Söhne                                           fii tăi în armonie
schlinge sich der Eintracht Band.                       să-i unească doar un dor.

 Text de Mihaela Kloos-Ilea, povestisasesti.com

VIDEO CLIP AICI !