8 iulie 2014

586.Publicații apărute în Hârlău, 1905-1913


După unirea principatelor, și mai ales după ce Carol I, se proclamă rege al României (10 mai 1881), odată cu apariția constituției (1866), apare o explozie a aparițiilor publicistice. Cărți, ziare, reviste, studii și lucrări în toate domeniile vieții sociale, științifice. Să ne amintim că în această perioadă apar lucrări de căpătâi sub egida Academiei Române, cum ar fi cele cinci volume ale Marelui Dicționar Geografic coordonat de Lahovary.
Cum lupta politică era deosebit de crâncenă, partidele de atunci, ca și de acum, au folosit presa scrisă pentru promovarea ideilor politice, criticarea (sau lăudarea) măsurilor guvernamentale, informarea cititorilor.
Proximitatea informației era cea mai căutată de cititori. Ei voiau să citească despre persoane, evenimente, fapte cunoscute lor. Și la Hârlău, partidele au scos unele publicații, care, este drept, aveau un tiraj restrâns și o apariție limitată. Ziarele în afara de știrile politice, culturale, edilitare, aveau și pagini de publicitate.
Iată ce am găsit în lucrările apărute în ultimii 110 ani.
DA PAGINA !Revista “Aurora”  a apărut în perioada 15 iulie 1905 până la 17 iunie 1906.
“Dreptatea” – ziar național – liberal, a organizației Hârlău, apare ocazional. Primul număr la 14 iunie 1913. Ziarul era condus de un comitet de conducere.  Se tipărea la tipografia Națională Ioan S. Ionescu & M.M.Bogdan
“Gloria” ziar independent, apărea duminica, primul număr la 3 aprilie 1911. Publicația era condusă de un comitet de conducere. Se tipărea la tipografia Osias Brecher din Iași.
“Lumina – Foaie pentru îndeletnicirea hârlăoanilor” , apărea în preajma alegerilor. Apare în perioada 16 septembrie – 14 octombrie 1907, 1 iunile- 26 noiembrie 1908, 17 mai – 21 iunie 1909.
De la 1 iulie 1908 – 1 august 1908 apare cu subtitlul de “Ziar independent al hârlăoanilor”, iar de la 15 oct. 1908 își suprimă subtitlul.
In perioada 1908 – 1909 este tipărit în Giurgiu la tipografia N. Pandele, iar în 1912 la tipografia Dacia, P. & D. Iliescu din Iași.
La 1 iulie 1908, apare separat de ziar și un supliment. Au fost găsite în colecții numerele 3, din anul I, 16 sept. 1907, 4-10 din 1907- 1909. S-au pierdut numerele 1-2, 11-15. Deci au apărut pe parcursul a 5 ani (1907- 1912), doar 15 numere,  în perioada campaniei electorale.
De menționat că în perioada 15 octombrie 1908- 21 iunie 1909, director și proprietar a fost Constantin Vasile Gheorghiu, fost primar al Hârlăului, proprietar de moșii în zona Hârlăului.
Referințe:
Nerva Hodoș și Al.Sedi Ionescu- “Publicațiunile periodice românești” – editura Academiei române, 1913 București.
Băiculescu George, Răduică Georgeta, Onofrei Neonilă,  “Publicații Periodice Românești”  Tom II,  1907 – 1918 și supliment 1790 – 1906. Editura Academiei Române 1969, București.

*col(r) Miron Dumitru*

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu