28 ianuarie 2016

945.Documente medievale despre o localitatea medievală dispărută, Verbovții.(Istoria mai putin cunoscuta)


Doc. Buhalniți
.
   In anul domnului 7108 (1600), domnul Moldovei, Eremia Movilă (Moghilă) dă la curtea domnească de la Suceava, un ispisoc de întărire marelui vornic Nestor Ureche (Nistor în documente), pentru o seamă de sate și moșii dobândite ca vislujenie (ca merit) de la Petru Rareș. Printre ocinile întărite sunt și următoarele localități:

   O seliște (seliștea era o fostă vatră de sat) cu nume Ceapliniți (Ceplenița), fost sat cu o populație ruso-ruteană, așezată de Ștefan cel Mare după raidul facut în Polonia în 1498. Numele de Ceplenița vine din slavonul ceapla – цапля – bâtlan. (a se vedea și https://harlau625.wordpress.com/2015/02/02/un-fapt-istoric-putin-elucidat-de-istoriografia-romaneasca/

   In ispisoc se arată că siliștea Ceapliniți se află pe Bahlui, între hotarul Buhainiți (Buhalnița) și hotarul Cotnariului. Se mai întărea un loc de moară și iaz pe Bahlui.
DA PAGINA!

   Se mai întărește un cut (cut este un cătun, deci cu mai puțin de 10 case), cu numele Verbovți, care este ascultător de Ceapliniți, ce a fost în vechime drept domnesc și pentru care a dat lui Petru Rareș voievod 12 cai buni prețuiți la 12.000 de aspri.


   Acest cut Verbovții, este dispărut. Nu se dau detalii, pe unde ar fi fost în vechime, doar că a fost în hotarul târgului Cotnari. Nu poate fi nici Zlodica, un fost sat întemeiat tot de Ștefan cel Mare și populat cu populație ruso – ruteană la 1498, numele de Zlodica este de origine rusească și înseamnă tâlhărița. După nume pare a fi un cut populat cu aceiași populație adusă de Ștefan cel Mare după campania din Polonia la 1498.

   Localitatea nu apare în catagrafiile Moldovei din secolele XVII – XIX.
Referințe: Documente privind istoria României, veacul XVI, A.Moldova,(1591 -1600),Ed.Academiei Române, 1952, București.
*col(r) Miron Dumitru*

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu