4 iunie 2016

1026.Un document foarte interesant pentru...cei interesati!

DECRET nr.379 din 27 octombrie 1984
privind unele măsuri pentru imbunatatirea activităţii de productie în domeniul fabricatiei de tractoare şi autovehicule
Textul publicat în B.Of. nr. 80/27 oct. 1984

DECRET NUMAR: 379 DIN 27/10/84 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de productie in domeniul fabricatiei de tractoare si autovehicule

EMITENT: CONSILIUL DE STAT

APARUT IN BULETINUL OFICIAL NR. 80 DIN 27/10/84
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:


ART. 1
Pe data de 1 noiembrie 1984 se infiinteaza Centrala industriala de tractoare si autovehicule Brasov, cu sediul in municipiul Brasov, judetul Brasov, sub indrumarea si controlul Ministerului Industriei Constructiilor de Masini, avind ca obiect de activitate cercetarea, ingineria tehnologica si productia de tractoare, autocamioane, autobasculante, autobuze, troleibuze, autoutilitare si masini speciale, masini-agregat, masini agricole, remorci auto, motoare, subansamble, piese de schimb pentru produsele fabricate, asistenta tehnica si service, organizarea exportului, a cooperarilor si asigurarea asistentei tehnice pentru produsele livrate la export. Centrala industriala indeplineste functia de furnizor general intern pentru exporturile complexe din profilul ei de fabricatie.
Centrala industriala de tractoare si autovehicule Brasov se infiinteaza prin preluarea activitatii Centralei industriale de tractoare Brasov si Centralei industriale de autovehicule pentru transport Brasov, de sub indrumarea si controlul Ministerului Industriei Constructiilor de Masini, care isi inceteaza activitatea.

ART. 2
Centrala industriala de tractoare si autovehicule Brasov, Intreprinderea "Tractorul" Brasov si Intreprinderea de autocamioane Brasov functioneaza pe baza autoconducerii muncitoresti si autogestiunii economico- financiare, cu personalitate juridica, si se organizeaza potrivit normelor legale cu privire la organizarea si conducerea unitatilor socialiste de stat.
Centrala industriala de tractoare si autovehicule Brasov are structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1*, un numar maxim de 240 posturi si se incadreaza in gradul special de organizare.
*Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.

ART. 3
Centrala industriala de tractoare si autovehicule Brasov are in subordine unitatile prevazute in anexa nr. 2.

ART. 4
Intreprinderea "Automecanica" Moreni, din subordinea Centralei industriale de echipament special Bucuresti, de sub indrumarea si controlul Ministerului Industriei de Masini-Unelte, Electrotehnica si Electronica, trece in subordinea Centralei industriale de tractoare si autovehicule Brasov, de sub indrumarea si controlul Ministerului Industriei Constructiilor de Masini.

ART. 5
Pe data de 1 noiembrie 1984 se infiinteaza Intreprinderea de comert exterior "Universal-Autotractor" Brasov, cu sediul in municipiul Brasov, judetul Brasov, in subordinea Centralei industriale de tractoare si autovehicule Brasov, de sub indrumarea si controlul Ministerului Industriei Constructiilor de Masini, avind obiectul de activitate prevazut in anexa nr. 3.
Intreprinderea de comert exterior "Universal-Autotractor" Brasov se infiinteaza prin preluarea activitatii Intreprinderii de comert exterior "Universal-Tractor" Brasov, din subordinea Centralei industriale de tractoare Brasov, si Intreprinderii de comert exterior "Autoexport-import" Brasov, din subordinea Centralei industriale de autovehicule pentru transport Brasov, care isi inceteaza activitatea.

ART. 6
Intreprinderea de comert exterior "Universal-Autotractor" Brasov functioneaza pe baza autoconducerii muncitoresti si autogestiunii economico financiare, cu personalitate juridica, si se organizeaza potrivit normelor legale cu privire la organizarea si conducerea unitatilor socialiste de stat si normelor specifice - activitatea de comert exterior - la Decretul nr.162/1973.

ART. 7
Intreprinderea de comert exterior "Universal-Autotractor" Brasov se incadreaza in gradul special de organizare si are numarul maxim de 340 posturi de personal de specialitate, de administratie si deservire generala.

ART. 8
Activul si pasivul stabilite pe baza bilanturilor incheiate la data de 31 octombrie 1984, impreuna cu indicatorii de plan economici, financiari si valutari si cu contractele incheiate sau in curs de perfectare, aferenti activitatilor preluate, trec la unitatile infiintate sau reorganizate, potrivit prevederilor prezentului decret, pe baza de protocol.
Personalul muncitor care trece de la unitatile desfiintate sau reorganizate la centrala nou infiintata sau la alte unitati se considera transferat in interesul serviciului.

ART. 9
Personalul transferat in interesul serviciului sau trecut in functii cu niveluri de retribuire mai mici, precum si personalul muncitor devenit disponibil, ca urmare a aplicarii prevederilor prezentului decret, beneficiaza de drepturile prevazute la art. 21 din Decretul nr.162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile economice.

ART. 10
Prevederile Decretului nr.367/1980 privind unele masuri pentru utilizarea rationala a personalului din unitatile socialiste, a carui aplicare a fost prelungita prin Decretul nr.476/1983, nu se aplica in anul 1984 posturilor pe care urmeaza sa fie transferat personalul muncitor ramas disponibil, precum si posturilor din unitatile de la care urmeaza sa se transfere personalul la unitatile nou infiintate sau reorganizate.

ART. 11
Functiile si compartimentele aprobate pentru Intreprinderea "Tractorul" Brasov si Intreprinderea de autocamioane Brasov prin decretele nr. 229/1974, nr. 111/1978 si nr. 145/1977 se mentin in continuare.

ART. 12
Centrala industriala de tractoare si autovehicule Brasov si Intreprinderea de comert exterior "Universal-Autotractor" Brasov se doteaza cu cite un autoturism pentru transport persoane in interes de serviciu, modificindu-se in mod corespunzator, pentru Ministerul Industriei Constructiilor de Masini, anexa la Decretul nr.277/1979.

ART. 13
Prevederile prezentului decret se aplica in cadrul indicatorilor economico-financiari aprobati Ministerului Industriei Constructiilor de Masini pe anul 1984.
Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor vor corela, in termen de 30 de zile, planul national unic de dezvoltare economico-sociala si bugetul de stat, ca urmare a aplicarii prevederilor prezentului decret.

ART. 14
Anexa nr. 1 la Decretul nr.276/1979 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de comert exterior, precum si anexele nr. 21, 23 si 25 la Decretul nr.136/1984 privind imbunatatirea activitatii de comert exterior, se modifica corespunzator prevederilor prezentului decret.

ART. 15
Anexa nr. 3 liniutele 6 si 7 de la pct. I la Decretul nr.267/1981 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei Constructiilor de Masini si anexele nr. 1 si 2 la Hotarirea Consiliului de Ministri nr.
367/1973 privind unele masuri de reorganizare a centralelor industriale, unitatilor asimilate acestora, precum si a unor intreprinderi de stat, se modifica potrivit prezentului decret.

ART. 16
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul decret.
ANEXA 1 * Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.
ANEXA 2 LISTA unitatilor din subordinea Centralei industriale de tractoare si autovehicule Brasov
1. Intreprinderea "Tractorul" Brasov
2. Intreprinderea de autocamioane Brasov
3. Intreprinderea de masini-agregat si subansamble auto Sfintu Gheorghe
4. Intreprinderea de piese auto Sibiu
5. Intreprinderea "Autobuzul" Bucuresti
6. Intreprinderea de tractoare Miercurea-Ciuc
7. Intreprinderea de tractoare si masini agricole Craiova
8. Intreprinderea mecanica Mirsa
9. Intreprinderea de mecanica fina Sinaia
10. Intreprinderea de mecanica fina Breaza
11. Intreprinderea "Automecanica" Medias
12. Intreprinderea "Automecanica" Moreni
13. Intreprinderea de radiatoare Brasov
14. Intreprinderea mecanica si de piese de schimb Oradea
15. Intreprinderea mecanica Oradea
16. Intreprinderea "Tehnometal" Timisoara
17. Intreprinderea "Metalurgica" Buzau
18. Intreprinderea mecanica Codlea
19. Intreprinderea mecanica Brasov
20. Intreprinderea mecanica de echipamente hidraulice Galati
21. Intreprinderea mecanica Gheorghieni
22. Intreprinderea metalurgica "Republica" Reghin
23. Intreprinderea de piese auto Iasi
24. Intreprinderea de piese auto Satu Mare
25. Intreprinderea "Sinterom" Cluj-Napoca
26. Intreprinderea de garnituri de frina si etansare Rimnicu Sarat
27. Intreprinderea de piese pentru tractoare Intorsura Buzaului
28. Fabrica metalurgica Sibiu*
29. Intreprinderea de asistenta tehnica si service pentru mijloace de transport auto Brasov*
30. Intreprinderea de transport auto Brasov
31. Intreprinderea de comert exterior "Universal-Autotractor" Brasov
32. Centrul de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica pentru tractoare Brasov*
33. centrul de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica pentru autovehicule Brasov* * Unitati fara personalitate juridica.
ANEXA 3 MINISTERUL INDUSTRIEI CONSTRUCTIILOR DE MASINI Nr. Denumirea Subordonarea Obiectul de activitate pe grupe crt. si sediul intreprinderii principale de produse intreprinderii --------------------------------------------------------------------------......................................

2. "Universal- Centrala industriala Export Autotractor" de tractoare - tractoare agricole si industriaBrasov si autovehicule le si tractoare echipate cu lame Brasov tip buldozer, scarificatoare, incarcatoare si alte echipamente specifice;
- masini, utilaje si unelte agrico le, remorci agricole;
- CKD, SKD, motoare, echipamente, ansamble si subansamble;
- autocamioane, autobasculante, remorci auto si trailere;
- autobuze, troleibuze, autoutilitare;
- autospeciale si alte derivate din autocamioane, autoutilitare si autobuze;
- autovehicule pentru stingerea incendiilor;
- klingherit si ferodouri;
- masini-unelte din sectorul sau de activitate, masini-agregat, linii de prelucrare, linii de montaj, ateliere si fabrici, piese de schimb, organizare service si asistenta tehnica, scolarizare si alte lucrari si servicii proprii obiectului sau de activitate;
- licente, brevete de inventii romanesti, marci de fabrica, studii, proiecte, know-how, engineering, tehnologie, montaj;
- furnizor general extern in domeniul sau de activitate.
Import - tractoare agricole si industriale si tractoare echipate cu lame tip buldozer, scarificatoare, incarcatoare si alte echipamente specifice;
- masini, utilaje si unelte agricole, remorci agricole;
- CKD, SDK, motoare, echipamente, ansamble, subansamble si piese pentru fabricarea produselor specifice;
- klingherit si ferodouri;
- autocamioane, autobasculante, remorci auto si trailere;
- autobuze, troleibuze, autoutilitare;
- autospeciale si alte derivate din autocamioane, autoutilitare si autobuze;
- autovehicule pentru stingerea incendiilor;
- echipamente frigorifice si de climatizare auto si utilaje contra incendiilor pentru echiparea autospecialelor;
- licente, studii, proiecte, knowhow, engineering, tehnologie, montaj, service, asistenta tehnica, scolarizare si alte lucrari si servicii, proprii obiectului sau de activitate.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu