10 august 2016

1066.Vrei sa devii ofiter sau maistru in Marina?

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” organizează, în perioada 2-19 septembrie, sesiunea a II-a a examenului de admitere, atât pentru secția militară cât și pentru cea civilă.
Pentru locurile fără taxă, la Facultatea de Inginerie Marină, au fost scoase la concurs un număr de 21 de locuri pentru secția militară, iar candidații care au parcurs toate probele de selecție, vor susține examen la matematică și limba engleză (probă eliminatorie) la data de 5 septembrie, ora 08.00.
Pentru secția civilă, cele 306 locuri cu taxă sunt repartizate, pe specializări, astfel:
-       Navigație și Transport Maritim și Fluvial: 6 locuri cu frecvență și 103 cu frecvență redusă;
-       Inginerie și Management Naval și Portuar: 9 locuri cu frecvență;
-       Electromecanică Navală: 15 locuri cu frecvență și 91 cu frecvență redusă;
-       Electromecanică: 36 de locuri cu frecvență și 46 cu frecvență redusă,
iar depunerea dosarelor se va încheia luni, 19 septembrie, ora 15.00.
Pentru mai multe informații despre admitere, sesiunea septembrie, accesați:
https://www.anmb.ro/ro/files/admitere/admitere.html


O șansă în plus pentru a deveni marinar militar

Tinerii interesați de o carieră în Forțele Navale Române au posibilitatea de a se înscrie la sesiunea a II-a a concursului de admitere, organizat de Școala Militară de Maiștri Militari de Marină „Amiral Ion Murgescu”, în perioada 5-7 septembrie. Unitatea de învățământ scoate la concurs 33 de locuri, numai pentru băieți, iar pentru aceasta, absolvenții de liceu (cu Diplomă de Bacalaureat) vor trebui să întocmească și să depună dosarele de candidat la Birourile de Informare Recrutare din județul în care își au domiciliul.
Prin Birourile de Informare Recrutare, toți candidații vor fi înștiințați despre susținerea probelor din cadrul Etapei I, mai exact, probele sportive, testul psihologic și interviul, care se vor susține la Centrele Zonale de Selecție și Orientare.
Cei declarați admiși la Etapa I primesc dreptul de a se prezenta la sediul Școlii Militare de Maiștri de Marină „Amiral Ion Murgescu” pentru a participa la Etapa a II-a, și anume, proba psihotehnică și proba de verificare a cunoștințelor la matematică (algebră și trigonometrie) și fizică (mecanică și electricitate).
Tuturor celor interesați le urăm succes!


Punct de contact : 0241.694.275
http://www.navy.ro/comunicate/comunicate.php și www.smmmfn.ro

Un comentariu: