11 noiembrie 2016

1114.Cărţi româneşti de învăţătură (Iaşi – 1643, 1646), la împlinirea a 370 de ani de la oficializarea limbii române în Țara Moldovei.

cazania-1643
.     Anul 2016 este, declarat de către Patriarhia Română “An comemorativ al Sfântului Ierarh Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești”

     Aniversarea  a 370 de ani de la oficializarea limbii romȃne ȋn Moldova şi a două acte singulare de cultură majoră ale ilustrei domnii a lui Ioan Vasile Lupu (1636-1653): publicarea la Iași a „Cărții românești de învățătură în 1643” (cunoscută mai ales sub numele de „Cazania lui Varlaam” – prima carte tipărită în Moldova) și promulgarea, tot la Iași, în 1646 a unei alte „Cărți românești de învățătură (Pravila)”, ambele „cu dzisa și cu toată cheltuiala lui Vasile, Voievodul și Domnul Țărâi Moldovei”.
     Prin această aniversare se readuce în atenția publicului larg faptul că oficializarea limbii române în Moldova s-a petrecut la Iași, acum 370 de ani.
     Bibliotecile mitropolitane sau universitare la aniversări și praznice ale limbii române  mai prezintă în expoziții aceste cărți rare ce au căutare în lumea colecționarilor de carte veche.
     Voi cita un fragment din lucrarea lui Florea Mureșanu, “Cazania lui Varlaam (1643-1943), prezentare în imagini”  apărută la editura ERAM 1944, Cluj, și anume Prodoslovenia Prea Sfinții Sale Episcopul Nicolae Colan  membru al Academiei Române:

DA PAGINA!
cazania_introducere
Dar mai trebuie să adăugăm un lucru: Cazania lui Varlaam era și un monument de meșteșug tipografic. Rândurile de slove iscusit cioplite și curat tipărite, în două culori, ca și osebitele chipuri care împodobeau paginile cărții, vor fi sălășluit nu puțină desfătare în sufletele tuturor celor care au avut norocul a le privi.
După unele ca acestea nu e de mirare ca Voevodul Țării, preoții și obștia cea mare a credincioșilor de o potrivă  vedeau în Cazania Mitropolitului Varlaam o carte deosebit de prețioasă, un adevărat  “odor ceresc” aceștia din urmă necruțând nici o cheltuială pentru a și-o cumpăra, ca să aibe din ce să se lumineze în ale crediinței drepte și din ce să se îndulcească în ale graiului romanesc. Se cunosc multe cazuri, când pentru câte o Cazanie s-au plătit zeci de zloți buni. Mai grăitor decât toate  este însă cazul unei Cazanii din satul Someșul Cald, pentru cumpararea căreia s-au întovărășit zece credincioși, plătind  zece oi si opt miei.
pagina_cazanie
Pagină din Cazania lui Varlaam
Neobișnuita prețuire de care s-a bucurat această carte ne lămurește și pricina pentru care ea nu a fost, îndeobște, legată în piele, ci și în chingile unor grele afurisenii, asupra oricui s-ar fi încumetat să o înstrăineze în chip necuviințat. (…)
Răspândită , după cum am spus, ca nici o altă carte pe vremea ei, Cazania lui Varlaam, a împlinit o neasemănat de rodnică slujbă – religioasă și culturală- în mijlocul “seminției românești” de pretutindeni.

*col.(r) Miron Dumitru*
reeditare:nemotoujours

2 comentarii: