19 aprilie 2016

994.Asociaţia Română pentru Propaganda şi Istoria Aeronauticii – ARPIA :Raport de activitate 2015 si


Impreuna cu ultimul veteran parasutist (Laurentiu Margineanu)
  In data de 31 martie a.c.am avut onoarea sa particip la Adunarea Generala ARPIA de la Cercul Militar Bucuresti, impreuna cu colegul nostru Adrian Tiron.
  Cu aceasta ocazie am luat cunostinta despre bogatele sale activitati (ale ARPIA) din anul 2015 si despre programul pe 2016, la fel de bogat si de interesant.
  Prin amabilitatea d-lui General(ret) I O S I F  R U S, Presedinte al acestei Asociatii nationale, vi le aduc la cunostinta impreuna cu fotografii de la evenimentele realizate.
(foto:col(r)Vulpoiu Ioan)
(nemotoujours) 
 
Raport de activitate 2015

Asociaţia Română pentru Propaganda şi Istoria Aeronauticii – ARPIA a fost constituită la 19 mai 1990 şi este continuatoarea tradiţiilor Asociaţiei Române pentru Propaganda Aviaţiei (ARPA), creată în 20 ianuarie 1927 din iniţiativa unor personalităţi de frunte a vieţii politice, oameni de afaceri, aviatori activi şi în rezervă. Este infiinţată pe termen nelimitat, autonomă, apolitică, persoană juridică de drept privat, de interes public, fără scop patrimonial, non-profit, cu caracter cultural-ştiinţific, istoric, sportiv şi educaţional, deschisă iubitorilor aeronauticii indiferent de studii, profesie, etnie, apartenenţă politică şi stare socială.
DA PAGINA!

Dl.G-ral lt.ing.cosmonaut Dumitru Prunariu
Asociaţia şi-a reînceput activitatea cu noua denumire cu o legitimitate istorică după 63 de ani de la înfiinţare, marcând in 2015, douăzeci şi cinci de ani de la reluarea activităţii după o întrerupere abuzivă de peste 45 de ani şi având meritul de a dezvolta, în noile condiţii, scopul şi obiectivele asociaţiei create –
ARPA 27-, ce avea un mare rol in formarea generaţiilor de piloţi în perioada interbelică, promovarea tradiţiilor şi istoriei aeronauticii.
Raportul este o continuare a informărilor periodice făcute de Consiliul Director al ARPIA la Adunările Generale din 2013, 2014 şi 2015, inclusiv la MApN. Acete adunări au fost onorate de prezenţa Şefului Statului Major General şi/sau a Şefului Statului Major al Forţelor Aeriene. Întâlnirea lor cu reprezentanţii filialelor din ţară şi din Bucureşti, cu organizaţiile de profil (paraşutism, aviaţie) şi diferiti colaboratori au asigurat un contact direct și o bună cunoaştere a asociaţiei, o excelentă informare asupra scopurilor, obiectivelor, programelor şi mesajelor transmise de ARPIA marelui public, partenerilor, suporterilor şi simpatizanţilor Aviaţiei României. Prezenţa Şefului SMG şi al SMFA la aceste adunări au constituit totodată, un prilej de apreciere pentru acţiunile şi programele asociaţiei, expertiza şi experienţa profesională a membrilor, pentru ideile și sugestiile lor în realizarea unei comunități aviatice în interesul tuturor cetăţenilor.
.
În perioada 2013 - 2016, asociația a continuat informarea publicului la nivel naţional şi european despre contribuţia românilor în afirmarea aeronauticii naţionale şi europene. Intre acestea, cea mai susținută acţiune fiind sesiunile anuale de comunicări organizate de ARPIA și Muzeul Banatului, în comuna Traian Vuia, privind proiectul primului avion-automobil și celelalte creații ale marelui inventator român; momentul aparitiei primei Legi de Organizare a Aeronauticii Militare Române şi omagierea experiențelor lui Aurel Vlaicu, unificatorul văzduhurilor româneşti, inventatorul şi constructorul primelor planoare şi avioane ce au fost fabricate şi zburate în România de un fiu al său; organizarea, sub preşedinţia ARPIA a patru sesiuni, ale EPAA - Parteneriatul European al Asociaţiilor For
țelor Aeriene, la Bucureşti şi Braşov în 2013, 2014 și perspectiva dezvelirii unei plăci/compoziții omagiale cu efigia lui Aurel Vlaicu, la Universitatea Tehnica din München, al cărei student a fost in anii 1903-1907.

.
Iata ce ne-a scris, pe aceasta temă, domnul Wolfgang Herman, presedintele acestei instituții:
prin propunerea dumneavoastra de a monta o placa în onoarea pionierului român al aviației, Aurel Vlaicu, în Universitatea Tehnică München, veniți în întâmpinarea propriilor noastre intenții. Aurel Vlaicu a fost la timpul său, un adevărat „ambasador” al universitații noastre tânără la acea vreme. In același timp, el reprezintă un exemplu pentru internaționalizarea timpurie a TUM; astăzi, peste 20% dintre cei care studiaza aici vin din străinătate. Este de subliniat ca acest mesaj, ne-a ajutat, nu numai să ne susținem propunerea ci, sa ne aducă un nou argument al recunoașterii internaționale a pionieratului lui Vlaicu, în sensul că, el reprezinta primul student străin la o semenea instituție de prestigiu.
In acest sens, asociația și-a planificat acţiuni şi derulat momente omagiale sau celebrări pentru diferite personalităţi din aviație, veterani din cel de-Al Doilea Război Mondial: Adj. Traian Dârjan la Cluj, Cpt. Dan Vizanty la Popesti Lt. aviator Gheorghe Mociorniță, şi pentru cei care au depus eforturi şi devotament în slujirea ţării, dovedindu-se că ARPIA susţine permanent imaginea Forţelor Aeriene, promovarea Aviaţiei şi Armatei României a rolului acestora în societate.
.
Tot odată, din 2006 a devenit o componentă de bază a Parteneriatului European al Asocia
ţiilor Aeronautice (EPAA). Prin calitatea sa de membru cu drepturi depline şi prin activităţile desfăşurate la nivel naţional şi european, ARPIA a adus o contribuţie substanţială la cunoaşterea istoriei aeronauticii române de peste o sută de ani, a contribuţiei românilor la afirmarea aviaţiei modiale, a primelor zboruri cu aparate mai grele decât aerul, a tradiţiilor şi cooperării aeronautice cu diferiți parteneri. Astfel că, prin acest organism european, ARPIA a reuşit să pună în evidenţă evenimente şi personalităţi, creații și lucrări, invenţii şi valori ale căror dimensiuni se impun a fi cultivate în viitor. Eforturile si aprecierile sale au condus la acordarea preşedinţiei rotaţionale a EPAA, pentru 2013-2014, fapt ce a reprezentat o mare responsabilitate şi încredere, confirmate pentru ARPIA, la finalul acestui mandat.
Asociaţia se remarcă printr-o continuă îmbunătăţire organizatorică, relaţională şi asociativă privind strategia, perspectivele, programele și colaborările sale. În scopul menţinerii capacităţii de afirmare, de imagine, identitate şi comunicare, de reprezentare şi promovare a unor noi acţiuni de substanţă privind manifestările dedicate evenimentelor aeronautice naţionale şi europene, asociaţia a participat în mod activ, în cooperare cu diferite organisme, la programele comune, prevăzute în planurile şi programele anuale din 2013-2015. Astfel, ARPIA a devenit un vector de promovare a valorilor şi tradiţiilor Aviaţiei Române, un susţinător al imaginii şi contribuţiei românilor la dezvoltarea aeronauticii naţionale şi europene, un promotor al culturii aeronautice şi sporturilor aviatice, de orientarea aeronautică profesională a tinerilor şi susţinere a ocupaţiilor conexe.
Momentul atribuirii Emblemei de Onoare a Fortelor Aeriene - doamnei Irina Ichim - ARPIA Filiala Galati.
ARPIA urmăreşte informarea şi realizarea în societate a unor mentalităţi, stări de spirit şi atitudini favorabile aviaţiei, învăţământului aeronautic, construcţiilor aviatice, în infrastructură
şi logistică, la nivel naţional şi european. Ca urmare, asociaţia a reuşit şi va continua să reunească în rândurile sale, tineri şi vârstnici care sunt legaţi de activităţile aviatice, dornici să promoveze istoria şi interesele aeronautice ale României în lume, aviația națională și cea locală.
În ultimii ani s-a reluat iniţiativa de îmbunătăţire a Statutului, de actualizare a actului de înscriere a asociaţiei, de obţinere a certificatului de persoană juridică şi pe această bază, filialele să facă o mai bună pregătire a adunărilor generale şi a reconfigurării programelor, să poată semna contracte şi acte juridice conform legii. Cele mai importante acţiuni ale filialelor fiind: aniversarea unor evenimente aviatice și militare, organizarea de simpozioane, expoziţii şi evocări; realizarea, la Craiova o replică a avionului Coandă 1 și Valicu I; studiul, proiectarea şi construcţia, împreună cu ARPIA Tecuci, a unui monument şi a muzeului de aviaţie în acest oraș, gazdă a şcolilor aeronautice româneşti; montarea de simboluri la Mănăstirea Dintr-un Lemn, loc de suflet si rugăciune pentru aviatori şi marinari; continuarea demersurilor pentru acordarea numelui eroilor aviatori la unele şcoli, pieţe, străzi şi staţii pentru mijloacele de transport local; menținerea actiunilor în Luna culturii aeronauticii (20 iunie – 20 iulie) sub semnul căreia se desfăşoară anual programe aviatice, a căror inițiativă va continua în 2016.
.
În perioada analizată s-a ini
ţiat de ARPIA şi Muzeul Militar Naţional organizarea anuală a "Salonului de machete şi aeromodele" prin care s-a promovat concepţia şi construcţia personală la model redus a aeronavelor naţionale şi a celor ce s-au aflat in dotarea aviaţiei române.
Începând cu 2013, ARPIA, SMFA şi câţiva colaboratori, au inițiat Centenarul aeronauticii româneşti, pentru care s-au organizat în înteres obştesc, prin toate mijloacele şi formele: proiecte, programe, evocări, măsuri şi actiuni ce s-au desfăşurat de asociaţie ca organizator sau partener şi în anii următori. Exemplu, marele miting naţional de la Otopeni, de la Băneasa şi din multe alte localităţi ale României, sărbătorirea a 100 de ani de la proiectarea, construcţia şi zborul pe teritoriul României a avionului "Vlaicu-2" cu prezentări la Torino, Arad, Câmpina, Buzău, Binţinţi şi Băneasa și in 2014, la SHAPE FEST, Belgia inclusiv, la parada militară anuală, de Ziua Naţională. Un alt moment aniversar a fost marcat printr-un ceremonial militar şi religios, organizat cu sprijnul SMFA şi al Aeroclubului României, ce a inclus montarea unei plăci aniversare şi salutul din zbor cu avioane şi elicoptere, la AFI Palace-Cotroceni, cu prilejul aniversării a 100 de ani de la primul zbor efectuat chiar în acest loc – eveniment, premieră în ţară - cu un avion proiectat şi fabricat la Arsenalul Armatei, pilotat de Aurel Vlaicu la 17 iunie 1910 şi ulterior, împlinirea unui secol de la prima misiune cu caracter militar, în România; desfăşurarea unei sesiuni de comunicări la Academia Română, cu materiale și expuneri de academicieni şi membri ARPIA, slujbe de pomenire la Patriarhia Română, la Catedrala Mitropolitană din Timişoara şi la mormântul lui Traian Vuia din Cimitirul Bellu; sărbătorirea a 100 ani de la proiectarea, construcţia, testarea şi prezentarea primului avion cu reacţie din lume, creat de savantul român Henri Coandă în anul 1910 - eveniment aniversat prin omagieri, întâlniri, conferinţe, simpozioane şi sesiuni la Academia Română, Academia Forţelor Aeriene, Institutul Naţional de Cercetări Aerospaţiale, Facultatea de Electrotehnică din Craiova, evocări ale personalităţii savantului la Colegiul Tehnic de Aeronautică Henri Coandă din Bucureşti, manifestări dedicate acestuia, în comuna Perişor-Dolj, satul copilăriei sale, tipărirea de cărţi şi articole ce subliniază personalitatea marelui savant.
Fetesti,comemorare Doru Davidovici,2015
Un moment semnificativ, l-a constituit, evocarea anuală a reluării activităţii asociaţiei (înfiinţată la 20 ianuarie 1927). Pentru efortul depus şi interesul manifestat in programele asociației, la implinirea a 20 de ani de la reluarea activității acesteia, un mare număr de membri ARPIA au fost decoraţi sau înaintaţi în grad ori li s-au conferit embleme, medalii şi diplome de către MApN, SMFA
şi Biroul Executiv Central ARPIA. În următorii ani s-au prevăzut noi activităţi şi intervenţii, bazate pe speranţe şi demersuri prin care, cu ajutorul membrilor ARPIA, se va continua realizarea obiectivelor şi mesajelor asociaţiei prin informare publicului, promovarea spiritului aeronautic şi coordonarea activităţilor de răspândire a cunoştinţelor despre aeronautica naţională, europeană şi mondială, propaganda şi susţinerea fenomenului aeronautic şi al Aviaţiei Române. Măsurile au avut ca argument faptul că ARPIA a continuat să-şi îmbunătăţească structura şi organizarea în teritoriu, prin înfiinţarea de noi filiale in teritoriu si in afară, atragerea organizaţiilor de profil alături de eforturile asociaţiei de susţinere a legitimitătii istorice a organizației. Afirmaţia este susţinută de înfiinţarea în 2013 a filialelor Cluj, Ploieşti, Caraș-Severin, in 2014 la Toronto, iar în 2015 la Urziceni.
Perioada 2013 – 2015 se caracterizează prin noi măsuri ce stimulează interesul general al publicului pentru aeronautică, prin mobilizarea şi informarea acestuia la activităţi aniversare/omagiere a unor evenimente şi personalităţi, prezentând importanţa şi utilitatea aviaţiei, menţinerea spiritului aeronautic local şi naţional, susţinerea eforturilor şi intereselor naţionale. Sunt de remarcat programele aniversare derulate privind împlinirea, a 60 de ani de aviaţie reactivă la Ianca, Deveselu-Caracal, Feteşti şi Craiova, la Timişoara şi Caransebes, în 2015 la M. Kogălniceanu si 50 ani de la inființarea primului regiment de elicoptere in România; 70 de ani de la constituirea primei unităţi militare de paraşutişti şi a recordurilor internaţionale obținute de romani la saltul cu parasuta; un secol de invăţământ aeronautic militar, bine marcat la Bucureşti, Braşov, Boboc şi Focşani. Apoi, a unui secol de la apariţia primei Legi de Organizare a Aeronauticii Militare, precum şi sărbătorirea anuală, la Bacău şi Blaj a Zborului Marii Uniri.

Muzeul Aviatiei,comemorare Doru Davidovici,2015
Este de subliniat şi componenta sportivă a asociaţiei, prin organizarea de mitinguri aeriene în colaborare cu Aeroclubul Românei şi SMFA – atât în Bucureşti cât şi în alte localităţi, sus
ţinerea imaginii Armatei României prin acţiuni de omagiere a sacrificiilor ostaşilor români în luptele desfăşurate în triunghiul de foc şi de sânge, Mărăşti - Mărăşeşti - Oituz, printr-un maraton anual„Pe aici nu se trece”, planificat pe 6 august, în cooperare cu ARPIA Focşani şi Ro Club Maraton. Competiţia se derulraza prin localităţile Soveja, Mărăşti şi Mărăşeşti. Este un eveniment unic în România şi între primele competiţii de maraton organizate în Moldova care, în 2016 va ajunge la ediţia a VI-a. În anul 1917 mii de români, germani, ruşi, unguri, austrieci şi francezi au căzut în aceste locuri. Urmaşilor acestora, le-a fost adresat un îndemn: Veniţi la Mărăşeşti şi alergaţi un maraton în spirit olimpic, într-o cursă care să însemne pentru fiecare dintre noi: Omagiu, Recunoştinţă, Respect, Reconciliere şi Prietenie. Despre eveniment au fost informaţi ataşaţii apărării şi ambasadorii din ţările menţionate. În scris şi verbal, aceştia au apreciat competiţia. Astfel, in baza invitaţilor ARPIA, ambasadorul şi ataşatul militar al Republicii Franceze, ne-au onorat cu prezenţa pe itinerariul maratonului, la locurile unde s-au desfăşurat istoricele lupte şi la Monumentul Soldatului Francez de la Varniţa. Calendarul evenimentelor din 2014 a inclus şi Centenarul debutului Primei Conflagrații Mondiale a secolului XX – eveniment evocat in numeroase momente de referință ale ARPIA, iar in 2015 anul veteranilor. 
 
.Fetesti,2015
Un gest de respect
şi omagiu pentru cultul eroilor, al sacrificiilor acestora a avut loc din iniţiativa ARPIA şi a unor colaboratori, în Slovenia, la împlinirea a 100 de ani de la marile bătălii din Primul Război Mondial care s-au desfăşurat pe valea râului Socea unde şi-au dat viaţa peste 20.000 de ostaşi români din Armata Română şi Austro-Ungară. Aceleaşi gesturi de respect şi comemorare au avut loc prin participarea ARPIA, la Michalowice, Polonia, cu prilejul redezvelirii, la 75 ani a monumentului românesc ce fusese ridicat în memoria echipajului mixt româno-polonez (doi aviatori români şi doi aviatori polonezi), care a decedat în urma unui nefericit eveniment de zbor la data de 7 noiembrie 1936, pe timpul testării avionului de bombardament PZL 30 Żubr (Zimbru).
Avionul, urma să constituie obiectul unui contract de 24 aparate de zbor pentru România. Momentul de pioșenie s-a mai derulat 2013, fiind planificat și in anii 2015, 2016 cu ocazia efectuării vizitelor grupurilor ARPIA, la Varşovia. Membri delegaţiilor, insoțite de personalul Ambasadei României, ataşatul român al Apărării, reprezentanţi ai Primăriei şi Asociaţiei Aviatorilor Polonezi, a depus/vor depune o coroane de flori la Monumentul de la Michałowice. Președintele ARPIA a înmânat, d-lui Roman Wożniak, Emblema de Onoare a Forţelor Aeriene Române, oferită de Șeful SMFA, la propunerea ARPIA, în semn de respect şi răsplătire a eforturilor depuse de acest aviator polonez, în impulsionare unor instituţii din Polonia şi România pentru a găsi fondurile necesare refacerii Monumentului din Michałowice, deteriorat de război, intemperii sau de inconştienţa oamenilor. Un alt moment omagial s-a desfasurat la Rymařov - Cehia - unde ARPIA, împreună cu SMFA și Baza 90 Transport Aerian "Gheorghe Bănciulescu", primăria locală, "Asociaţia Românilor din Cehia", Fundaţia Culturală „Bartoc” şi Ambasada României din Praga au realizat şi dezvelit un monument dedicat comandorului Gheorghe Bănciulescu, primul om din lume care a zburat cu proteze la ambele picioare. Comemorarea s-a reluat in 2014, 2015 și este planificată și pentru 2016.
Sunt de remarcat comemorările Zborului Frânt a lui Aurel Vlaicu ce s-au derulat în 2013, 2014, 2015 și vor continua in 2016, la Cercul Militar, SMFA, la Academia Română, Băneşti, Breaza și Binţinţi. În 2015 se vor relua întâlnirile și discuțiile, pentru dezvelirea unui simbol cu un text și efigia lui Aurel Vlaicu, la Universitatea Tehnică din München unde, el a studiat ingineria, in anii 1903-1907.
În domeniul cultural sunt demne de remarcat redactarea şi publicarea a peste o sută douăzeci de lucrări cu tematică aviatică, tipărite sub egita ARPIA sau scrise de membrii ai asociaţiei, materiale şi articole trimise la diferite publicaţii şi reviste. Subliniem totodată, efortul și succesul unor filiale şi colecţionari-membri ARPIA pasionaţi de participarea activă la expoziţiile organizate periodic în țară, la Bucureşti, Câmpia Turzii, Arad, Boboc-Buzău, Mediaş, Sibiu, Timişoara, Caransebeş, Cluj-Napoca, comuna Traian Vuia, în multe alte localităţi, precum și în Slovenia. Membrii ARPIA sunt cei care au oferit şi fac diferite donaţii cu materiale și documente care devin exponate ale Muzeului Militar Naţional, Muzeului Naţional al Aviaţiei Române şi ale secţiilor acestora din teritoriu. Majoritatea donatorilor sunt membri ARPIA, dintre cei care reprezintă generaţia aviaţiei moderne, a aviaţiei reactive, a celor care acum, prin evocările lor pun în valoare fapte şi evenimente din perioada interbelică. În calitatea lor, de "foşti tineri aviatori", deveniţi veterani, aceștia sunt cei care au făcut parte, în anii 1950-1953, din primele unităţi dotate cu avioane cu reacţie și aduc în actualitate, fapte și întâmplări publicate în revistele Cer Senin, Aripi Buzoiene, Oltenia Aeronautica, Aeropontica, Top Gun şi în publicaţiile la care avem colaborări, precum: Gândirea Militară Românească, Observatorul Militar, România Eroică.
Fetesti,2015
Așa cum am mentionat, ca urmare a deciziei Comitetului Director EPAA, pentru perioada 2013 – 2014 au crescut responsabilitătile ARPIA prin preluarea pre
şedinţiei acestui organism european. Decizia a fost si este un un gest de recunoaştere şi apreciere a asociației, a participării ei active în cadrul parteneriatului, încrederii oferite privind răspunderile şi abilităţile de reprezentare a EPAA, prin îndeplinirea unor sarcini şi obligaţii de promovare a imaginii acestui organism, cooptarea de noi membri şi preocuparea pentru sărbătorirea/omagierea unor evenimente și personalităţi din ţările/aviaţiile asociaţiilor partenere.
Cele expuse au fost prevăzute în programul pe 2014 și se regăsesc in cel din 2015 inclusiv, pentru 2016 oferind cadrul şi sprijinul pentru susţinerea şi obţinerea de asociaţie a statulului de Utilitate Publică. Această acţiune va spori încrederea în iniţiativele şi programele ARPIA atât în interior cât mai ales, la nivel european. In mod practic ARPIA își îndeplineste in mare parte scopul și obiective ce au conținut de utilitate publică. Se poate menționa ca, intocmirea dosarului si pregătirea documentelor, nu au răspuns integral cerințelor lucrului bine făcut.
De mare importanţă au fost, sunt şi vor fi legăturile şi relaţiile create, vizitele şi schimburile realizate prin iniţiativele ARPIA de promovare a unor acţiuni din Programul Cultural al Uniunii Europene, încercate şi începute în anii anteriori, dar mai greu demarate din diverse motive. Credem că încercările și continuarea demersurilor vor aduce noi afirmări ale ARPIA și în domeniu.
Contribuţia ARPIA la sporirea prestigiului Forţelor Aeriene, Armatei şi României în lume constă, așa cum s-a demonstrat şi prin participarea organizației la acţiuni de parteneriat, la diferite evenimente aeronautice, în misiuni sub egida NATO şi UE fapt ce, reprezintă o dovadă incontestabilă a rolului important al EPAA şi al SMFA, în îndeplinirea responsabilităţilor asociaţiei şi a sarcinilor asumate de ţara noastră în cadrul misiunilor ce revin României - ca membru al Parteneriatului European şi al Alianţei Nord-Atlantice.
Noi ne considerăm că suntem o comunitate de cetăţeni inimoşi şi activi, care iau atitudine, sprijină şi fac lobby cu un grup de membrii; suntem o echipă cu activiști de top, care lansează, cu legitimitate, acţiuni de impact la toate nivelele inclusiv, la cel mai înalt nivel. Dacă vom continua să credem unii în alţii, să sporim numărul de membrii şi colaboratori şi vom fi mai implicaţi, atunci, puterea noastră de a schimba imaginea aviaţiei va creşte foarte mult!
Iată un comentariu despre ARPIA, în revista Aeronautica, Italia, numerele unite 8 și 9 din septembrie 2013: “În zilele de 19 și 20 iulie 2013, la Bucureşti, capitala României a avut loc prima înâlnire a EPAA (European Partnership of Air Force Associations), concomitent cu sărbătorirea a 100 de ani de aviație românească. Întâlnirea dintre cele nouă delegații europene, printre care și cea a AAA, Associazione Arma Aeronautica condusă de președintele național, Gen. Giovanni Sciandra a văzut pentru prima dată și participarea, în calitate de observator, a Poloniei. Sesiunea de lucru s-a concentrat, mai ales, în punerea la zi a structurii EPAA, cu scopul de a o face mai simplă (suplă, n.a.) și de a o adapta la noile mijloace de comunicare disponibile în zilele noastre. În timpul sesiunii, Şeful Statului Major al Aeronauticii Române… a dorit să fie prezent pentru a saluta personal diferitele delegaţii europene şi pentru a le informa despre cum se prezintă Forţa Aeriană Română. A doua zi de lucru a fost dedicată in toalitate sărbătoririi celor 100 de ani ai Aeronauticii Române, cu depuneri de coroane de laur la Monumentul Eroilor Aerului. La ceremonie erau prezente unele din cele mai înalte autorităţi ale Ţării, printre care, primul ministru Victor Ponta. Chiar şi EPAA a participat cu depunerea propriei coroane la baza monumentului. În final Şeful Statului Major s-a intreţinut cu diferite delegaţii înaintea întoarcerii acestora în propria ţară. Trebuie să subliniez excelenta organizare de care s-a ocupat preşedintele actual al EPAA, generalul Iosif Rus, împreună cu colaboratorii săi”. Autor, Vincenzo Baltazare, webmaster AAA. Traducere, prof. univ. Adelina-Sonia Mărginean, președinte ARPIA, filiala Torino
Prezint in continuare si câteva aprecieri privind deținerea de ARPIA a mandatului de presedinte EPAA in anii 2013 - 2014. Una dintre aprecieri este venită de la Gl.lt. G.Vanheke, fost șef al SMFA, iar acum, presedintele Asociatiei Fortelor Aeriene din Belgia: Încurajare dvs. unanimă și stimulentul pentru eforturile pe care le faceți pentru ca parteneriatul european sa fie eficace, ne-a convins că fiecare membru, indiferent cât de mare sau mic este, poate aduce o contribuție valoroasă la cauza noastră. Aștept cu nerăbdare să vă întâlnesc în stare bună de sănătate in colaborarea noastră de-a lungul întregului 2015
Alta, din partea cpt. Adolf Kuznik, presedintele Asociatiei Fortelor Aeriene din Slovenia: Încurajarile dvs. unanime și stimulentele morale ne-au convins, fiecare membru, indiferent, mare sau mic, poate aduce o contribuție valoroasă la cauza noastră, a parteneriatului. Si o altă apreciere, la incheierea mandatului ARPIA, la președinte EPAA, trimisă de Mr. Bruno Lemaire, vice președinte la asociația franceză: A fost o mare plăcere pentru mine să ne întâlnim reciproc în București în toamna acestui an (n.r. sesiuneade toamnă a EPAA, 2014). A fost într-adevăr o mare întâlnire și eu profit de această ocazie să vă mulțumesc încă o dată pentru organizarea superbă a evenimentului. Mai mult decât atât, permiteți-mi să exprim recunoștința personală pentru modul cum ati condus EPAA in 2014. Cred cu adevărat că suntem pe drumul cel bun pentru a face EPAA (parteneriatul european) potrivit pentru viitor.Sunt convins că EPAA, printr-un proces productiv de schimburi de opinii și idei din partea diferitelor națiuni participante, va oferi o rampa de lansare pentru a atinge obiectivele noastre comune în toate Forțelor Aeriene din Europa. Aștept cu nerăbdare sa ne întâlnim din nou la Reuniunea EPAA din luna mai 2015. Toate cele bune pentru noul an.
Prezentăm si un alt exemplu: Primarul Fassino a omagiat 1 Decembrie 2015, alături de românii din Torino. Evenimentul central, intre manifestările dedicate sărbătoririi Zilei Naționale a României la Torino, l-a constituit recepția oferită de Consulatul General al României. Printre invitații de onoare, primari din localitățile unde românii au o pondere importantă, politicieni din Regiunea Piemont și oficiali locali, s-au numărat și Laurențiu Mărginean, cel mai în vârstă roman, in vizita la Torino (94 ani), membru al primului Batalion de Parașutiști din România, decorat în cel de al Doilea Război Mondial. Alături a fost și fiica sa, Adelina Mărginean președintă a ARPIA filiala Torino, prima femeie cu o asemenea functie in ARPIA.

Bucuresti,2016
Subliniez că, spre deosebire de majoritatea organiza
ţiilor, ARPIA este finanţată şi ghidată în proporţie de 99% de comunitatea noastră, de fiecare membru. Orice acţiune lansată este testată iniţial într-un grup aleator de membri pe care-l considerăm ca un ”juriu”. Testul ne arată cum va reacţiona publicul faţă de subiectul respectiv. Eu sunt şi pot fi BEC-ul (Biroul Executiv Central) al ARPIA, iar ei sunt şefii mei. Dacă membri grupului nu rezonează la un anumit subiect şi mă refer la peste 51% dintre reacţii atunci, vom regândi acțiunea si echipa noastră se întoarce la raport, fiind “obligată” să propună altceva!
Nu cred că este locul și momentul analizei a ceea ce nu pare fi în ordine în asociaţie. Însă nu pot trece peste două aspecte: - Pentru majoritatea membrilor, viaţa se derulează, în ceea ce facem prin acțiuni, pasiune și concretețe. Pentru alții apare, mai degrabă, ca o aspectare și neparticipare la unele programe ARPIA. Pe de altă parte, comportamentul lor, pare a fi însoţit de efecte insidioase, cu o prezența formală, dovedind pasivitatea și indiferență ce, le devin obişnuinţe.
Fata de acest ansamblu de actiuni, programe si manifestari, membri BEC si presedintii de filiale au obligatia de a reduce unele decalaje/diferențe dintre rezultate. Din păcate, aceste diferențe, explicate cu fel de fel de motivatii mai mult sau mai putin justificate, mențin decalajele ce sunt, în continuare stridente și dureroase, afectând performanța și imaginea asociației.
Totuși, trebuie să mentionăm faptul că ARPIA, deși este o asociație care se seamănă cu celelalte organizatți, ea se deosebește prin unele specificități față de toate acestea. Domeniul de manifestare, interesul oamenilor, mai ales al tinerilor, presupun propaganda si stimularea pasiunii, a dimensiunii zborului si utilității aviației in spațiul economic, turistic, sportiv, militar si social. Fiecare membru trebuie să fie, in același timp, un vector de imagine, pilot, inginer, technician, navigator, specialist, un simpatizant activ, ofiter in rezervă/retragere care să promoveze arta si magia zborului, valorile naționale și mândria de a susține contribuția românilor în dezvoltarea aviației mondiale. Organizatia poate progresa rapid dacă la conducere ajung oameni pasionati, inteligenţi și de bună credinţă.
În consecinţă, activitatea noastră este rezultatul inteligenţei şi experienţei colective a membrilor asociaţiei, combinată cu sugestiile pe care noi, structura centrală le primim de membri asociației sau de la colaboratori şi experţi. Dacă adăugăm şi faptul că doar o parte din fondurile noastre provin din mici sume (nu donaţii de peste 3.000 de euro şi acestea obţinute foarte greu), cred că ARPIA ar putea fi considerată una dintre cele mai fidele reprezentări organizaţionale ale voinţei membrilor săi. Cu efortul sporit, al tuturor membrilor ARPIA, dar şi a celor din structura centrală - care este extrem de devotată - am putea ajunge la o formulă prin care să încercăm să transformăm lumea noastră aviatică, imaginea asociaţiei noastre, a Forţelor Aeriene Române, în organisme mult mai performante şi flexibile. Tot ceea ce am realizat în anii trecuţi trebuie să păstrăm, să continuăm şi să amplifcăm în 2016 și în anii următori.
In final, evidentiez exemplul inaintașilor noștri care, prin inclinația și pasiunea lor au avut abilitatea de a scrie, cerceta, proiecta, fabrica si zbura astfel că, prin eforturile lor, s-a realizat aviația așa cum o știm astăzi. Noi avem datoria si competenţa necesară pentru pune in valoare aceste creații, promovarea imaginii lor şi a aeronauticii române, a scopurilor, planurilor și programelor ARPIA.
 
Vă asigur că, veți avea in mine și in membri Biroului Executiv Central un partener de incredere și sunt convins că ARPIA are capacitatea de a se mobiliza mult mai activ in a face performanță, în aș afirma capacitatea organizatorică și a face expertiza la orice acțiune din programele sale.
In final, transmit, cu mare plăcere și respect felicitări, tuturor celor care au depus și depun eforturi pentru afirmarea asociației, dorindu-le tot odată, sănătate, putere, curaj și asigurându-i de gândurile noastre cele mai frumoase!
În numele Biroului Executiv Central şi al Consiliului Director ARPIA,
Presedinte, General(ret) I O S I F R U S, Bucureşti, nr. 1887/25 februarie 2016

 
Programul ARPIA 2016, 
 
Motto: O naţiune adevărată este menţinută de patriotism,
nu de crezul politic, Patrick ”Pat” Buchanan

Deviza ARPIA: Pasiune, traditie, profesionalism
Deviza SMFA : Integritate, devotament, tenacitate

Planul general ARPIA 2016 este documentul național integrat ce reprezinta baza planificarii actiunilor pentru anul 2016; este documentul obligatoriu prin care pot fi accesate fonduri, donatii sponsorizari și alte surse materiale si financiare necesare funcționării asociației; este un instrument de modelare al activităților in asociatie.
Obiectivul general al ARPIA, îl constituie asigurarea condițiilor privind realizarea conținutului Programului și a unor actiuni eficiente, durabile in efect și imagine, flexibil, sigur și echilibrat in modul de aplicare, in armonie cu partenerii și în conectivitate cu organismele și instituțiile din țară și din afară – condiții esențiale pentru afirmarea rolului, personalității și misiunilor asociației.
Pentru acest an, programul se inscrie cu multe actiuni, despre continuitate, optimism și viitor. Evenimentele prevăzute în program oferă o perspectivă ce ar putea să aibă un caracter ascendent, in peisajul nostru politic, social si militar/defensiv: intâlnirile și dialogul in și despre interesul aeronautic național, pentru a găsi împreună, cu celelalte organisme aviatice ce ne unește și a găsi căile de implemenrtare a măsurilor agreate.
În pregătire/intocmirea Programului ARPIA 2016 s-au folosit argumentele oferite de legislatie, Hotărârile de Guvern, Statutul asociației si al EPAA, protocoalele încheiate cu diferiti parteneri, ținând cont de următoarele criterii si cutume :
- ARPIA este asociatie apolitică, persoană juridică de drept privat, de interes public, fără scop patrimonial, non-profit, cu caracter cultural-ştiinţific, istoric, sportiv şi educaţional, deschisă iubitorilor aeronauticii indiferent de studii, profesie, etnie, apartenenţă politică şi stare socială
- ARPIA a devenit un vector al culturii aeronautice și sportului aviatic, prin care oferă tinerilor soluții de orientare profesională în profil aviatic şi de susţinere a ocupaţiilor conexe.
- ARPIA promovează imaginea Fortelor Aeriene, Aviatiei și Armatei României, informarea publică si realizarea în societate a unei mentalităţi, stări de spirit şi atitudini favorabile aviaţiei, educației, culturii si învăţământului aeronautic, construcţiilor, infrastructurii și logisticii, la nivel naţional si european. Consiliul Director consideră că scopurile enumerate nu sunt o modă, moft, răsfăţ, sau tradiţionalism cu orice preţ, ci o necesitate și un incontestabil temei. Acest motiv nu poate fi altul decât cunoasterea fenomenului aviatic, promovarea valorilor aeronautice, concentrarea actiunilor tuturor partenerilor si organizatiilor de profil pentru a da valoarea, claritatea si substanta adecvata personalitatilor, evenimentelor si institutiilor din domeniu în deplină concordanță cu realitatea și evoluția dezvoltarii aviatiei europene, mondiale.
- Pentru 2016 atributiile președinției Parteneriatului European al Asociatiilor Aeronautice deși au fost predate, ARPIA va continua sa aducă în prim planul preocupărilor EPAA responsabilități si demersuri pentru a asigura continuitatea cunoaşterii contribuţiei românilor la afirmarea aviaţiei mondiale, a eforturilor şi colaborărilor aviatice cu diferite ţări şi parteneri. Toate acestea rămân preocupari cu o mare semnificație ce pun în evidenţă evenimente şi personalităţi, construcţii şi valori a căror importanță trebuie sa fie promovate și cunoscute în țară și în lume. In special,
- Se va reactiva organizarea de programe omagiale dedicate lui Aurel Vlaicu prin dezvoltarea amenajărilor din jurul Monumentului din conuma Bănești Prahova, montarea si dezvelirea unei plăci omagiale cu o efigie si text adecvat pentru fostul student, la Universitatea Tehnică din München - Technische Universität München -, actiune replanificată din 2015 pentru 2016.
- Se va continua promovarea creației lui Traian Vuia, prin sesiuni și comunicări, la 110 ani de la experimentul lui, din 18 martie 1906, de la Montesson, in țară si in Franța.
Toate aceste activitati, împreună cu participarile la sesiunile EPAA, vizitele si simpozioanele ce se realizeaza cu diferiti colaboratori, reprezinta un bun prilej pentru Intâlmiri și discutii unde se obtin informatii de la reprezentanti de nivel înalt din asociatiile si Fortele Aeriene ale țărilor membre NATO si UE, referitor la obiectivele fortei, modernizarea si procesul de transformare a Fortelor Aeriene, promovarea aspectelor de interes major pentru Fortelor Aeriene Române si in avantajul Asociatiei Romane pentru Propaganda si Istoria Aeronauticii, în relatiile cu partenerii.
Activitatea membrilor Consiliului Director Național si a celor din fiecare Consiliu Director al filialelor, care lucreaza la aplicarea programelor ARPIA si sustinerii imaginii aviatiei, sunt exercitate în serviciul public, pe baza de voluntariat si din pasiune pentru care nu pot fi remunerati cu salarii sau alte formule de compensare a muncii si indemnizatii speciale.
Modelul specific de acțiune constă în fundamentarea științifica a fiecărei activități și analiza sustenabilității, realismului și perspectiva realizării acesteia. Activitățile ARPIA sunt dependente de pasiune, continuitate, susținere și miscare.
Membri Consiliului Director ARPIA manifesta incredere în indeplinirea Programului ARPIA 2016
si speră în găsirea modalităților, surselor si procedeelor cele mai eficiente ca, impreună cu Biroul Executiv Central si Structura Centrală, cu șefii de secții si presedintii de filiale să fie indeplinite responsabilitățile si programele organizației, să fie atinse obiectivul și scopurile acesteia, asumându-se noi proiecte si colaborari cu partenerii europeni astfel incât să răspundem tuturor cerintelor promovării imaginii Fortelor Aerieneă si Armatei Romaniei.
Evenimente si activitati
 1. In ţară
Ianuarie
 • 01-12 ianuarie, continuarea pregatirii documentelor și informarea partenerilor despre principalele acțiuni ale ARPIA pentru anul 2016
 • 13-14 ianuarie, intalnire a grupului de acțiune si o discutie despre finalizarea proiectului pentru dezvelirea efigiei lui A.Vlaicu, la Universitatea Tehnica din München
 • 15 ian. 1950, 166 ani de la nasterea lui Mihai Eminescu, luceafarul poeziei românesti Ziua Culturii Na’ionale. ARPIA participă la activitatile dedicate marelui poet. Prima, la 08.01.2015, in sala de expozitii a Palatului Parlamentului. A doua, Adunarea Generala lunara a ARPIA Bucuresti. Evocarea 166 ani, de la nasterea marelui poet M. Eminescu
 • 20 ian, 89 ani de la înfiinţarea ARPA, devenită ARPIA de azi, evocări la filiale
 • 23 ianuarie, aniversarea a 93 ani de la nașterea Gl.mr. Grigore Baștan. Program pregătit de Fundaţia Gl.mr. Grigore Baştan în Buzău şi Bucureşti.
 • 24 ianuarie, 98 ani de la Marea Unire. Membri ARPIA participa la activitatile organizate de diferite institurii, la nivel local si national
 • 31 ianuare 2012, 4 ani de la deschiderea site-ului, www.arpia.ro. Actualizari de esență
Februarie – a. Pregătirea şi desfăşurarea adunărilor generale pentru darea de seamă, raportul
financiar - contabil, alegerea (completarea) Consiliului Director la filiale.
b. Continuarea actualizarii si completarii Dosarului pentru „ Utilitate Publică”
 • 1 februarie, Ziua Intendenţei Militare
 • 8 februarie, comemorare, la 33 ani a Gl.mr. G. Baştan, personalitate a Pst. Militari. Evocare la Clubul Parasutistilor si Centrul de Perfectionare a Pst., din Buzau
 • 23 februarie, Ziua Hidrografului Militar
 • 25 febr.1945, Traian Darjan, 71 ani de la ultima jertfă a unui pilot din Gp. 9 Av. in al Doilea Război Mondial. ARPIA Cluj se va ocupa de comemorarea adj. Traian Darjan
 • 28 februarie, Ziua Protecţiei Civile.
Martie – Continuarea, din ianuarie si februarie, a desfăşurării adunărilor generale pentru dari
de seamă, raportul financiar-contabil, alegerea (completarea) Consiliului Director la filiale
 • 1 martie, Ziua Automobiliştilor Militari, Ziua Forţelor pentru Operaţii Speciale
 • 10 - 12 martie (sugestie), Dezvelirea lucrarii (compozitiei) dedicata lui Aurel Vlaicu, la Universitatea Tehnică din München (replanificat din 2015, din lipsă de fonduri pentru deplasare, realizarea lucrării si a programului de omagiere/dezvelire)
 • 12.03.2016, 7 ani de la infiintarea ARPIA filiala Focsani. Ad. festivă, comunicări, mesaje


 • 18 martie 2016,110 ani de la Zborul lui T. Vuia, la Montesson si Paris, Program Special
 • 18.03.2016, 12 ani de la decesul ing. Radu Manicatide, proiectan/constructor avioane
 • 25 martie, Simpozion: Zborul în Cosmos, trecut, prezent si viitor. Locația: Aula Magna a Universitatții de Vest Timișoara, organizator, Muzeul Banatului;
 • 26 martie Comunicări științifice Viata si opera lui Traian Vuia; Locația: Muzeul Traian Vuia din localitatea natală. Organizator: Muzeul Banatului; Parteneri: ARPIA SC și Muzeul Traian Vuia, Participa, reprezentanți de la ARPIA filialele Timișoara Caraș Severin, Craiova, Cluj și invitatți de la diferite instituții
 • 25 martie, Ziua Operaţiilor Psihologice
 • 31 martlie, Adunarea Generala anuala ARPIA, la Cercul Militar National, Bucuresti
Aprilie 1 – 103 ani de la infiinţarea primei Şcoli Militare de Aviaţie în România. Semnificaţii şi
evoluţii in învăţământul aeronautic militar.
 • 5 aprilie, Pastele romano-catolic si Ziua NATO, prima duminică din aprilie. A fost instituită în România prin Legea nr. 390/28.09.04. Este o sărbătoare publică dedicată democraţiei, spiritului european şi euroatlantic
 • 12 aprilie 1935, 12 septembrie 1926, 28 decembrie 1898 sunt date ce reflectă (în ordinea celor scrise), 81 ani de la noartea lui Gh. Bănciulescu (GB), 90 ani de la accidentul Cpt. aviator GB și moartea mecanicului Ioan Stoica, în Cehia intr-o misiune de importanță internatională și de apreciere a contribuției romanilor în evolutia aviației europene și, 118 ani de la nașterea pilotului Gheorgha Bănciulescu. ARPIA, va trimite, la inceput de an, o scrisoare la Baza 90 Transport Aerian „Gheorghe Bănciulescu” pentru omagierea pilotului in unitate și, cu prilejul unei misiuni externe, la Rymarov, Cehia
 • 17 aprilie 1912, 104 ani de la naşterea ing. Radu Manicatide, constructor de avioane
 • 20 aprilie 1972, 43 ani de la aselenizarea navei aerospaţiale Apollo
 • 21 aprilie 1945, 71 de ani de la eroica misiune si sacrificiul lt. Gheorghe Mociorniță in luptele din zona localitatii Uherschi-Brod, Cehoslovacia. S-a născut la 14 martie 1919.
 • ARPIA, va trimite o scrisoare la Baza 86 Aeriană „Lt. Gheorghe Mociorniță”, Fetești cu sugestia comemorării eroului, cu participarea reprezentanților ARPIA, precum și
 • Omagire de ARPIA cu Primăria oraș Baicoi si Consiliul Judetean Prahova unde, se va relua actiunea de omagiere a lt.Mociornita la Baicoi. aviator. In plus, exista probabilitatea ca, in primăvara 2016, o delegatie ARPIA, aflata in misiune externa sa depună o coroana de flori la simbolul, aflat in cimitirul Velnov/Cehia, împreună alti 30 de soldati romani
 • 23 aprilie, Ziua Forţelor Terestre - Sf. Gheorghe → participare, felicitări, mesaje
 • 25 aprilie, Ziua Justiţiei Militare Române
 • 25 aprilie, patru ani de la deschiderea Muzeului Traian Vuia, in localitatea natală.
 • 29 aprilie, Ziua veteranilor, felicitare la presedintele ANVR (???)
 • 30 aprilie, Ziua Infanteriei Române, Ziua Logisticii Militare
 • In una din zilele lunii, inaugurarea Muzeului Aviatiei din Tecuci (o replanificare)
Se organizeaza deplasarea unei delegatii ARPIA cu autocarul (trenul) pt. 1-2 zile
Mai – 1 si 2, duminică si luni, Sfanta Inviere, Sfintele Paşti după calendarul ortodox
 • 5 mai 1912, 103 ani de la, înfiinţarea Ligii Naţionale Aeriene. Informare la filiale
 • 11-12 Mai 2016, al 4-lea Workshop internațional cu privire Modelarea numerică în științe Aerospatiale, INCAS 2015 (4th International Workshop on Numerical Modelling in Aerospace Sciences, NMAS 2016, Buc., participare si colectare materiale. - răspunde sectia Cercetare Știintifica.
 • 8 mai, Ziua Europei, ARPIA va depune jerbe/coroane de flori la monumentele ostașilor români şi a celor străini căzuţi pe teritoriul României.
 • 9 mai, 139 ani, Proclamarea Independenţei de Stat a României, Posibil o vizita la Plevna
 • 12 -15 mai, Zilele Culturii Barladene, una zi dedicata cdor. Gh. Negrescu = Evocari
 • 17 mai, Moment omagial, pentru cpt.av. Alexandru Şerbănescu (n.1912, Coloneşti, Olt). Participă ARPIA SC si filialele Bucuresti, Craiova si Caracal.
 • 18 – 22 mai, participare ca expozant, la Expomil 2016, stand comun cu !? sau separat
 • 19 mai, Evocări si Adunare generala aniversară, 26 ani de la reinfiintarea ARPIA si continuarea intâlnirilor anuale, inițiate de ARPIA filiala Focşani.
 • 19 mai 1932, 84 ani, record Smaranda Brăescu, parașutare la Sacramento, H=7200 m
 • 21 mai Inaltarea Domnului, Ziua eroilor, ARPIA participa la depuneri de coroane si la activitatile organizate pe plan local
 • 21 mai 1897, 129 ani, naşterea S. Brăescu prima femeie pilot şi prima femeie
paraşutist din România, campioană europeană (1931) și mondială (1932) la parasutism
→ Program in parteneriat cu Aeroclubul Romaniei și ARPIA filiala Cluj,
 • 31 mai, Ziua Rezervistului Militar. Este stabilita prin Hotărârea Guvernului României nr. 467 din 12 mai 2010. Va fi marcata in structurile ARPIA si prin participare la Cercul Militar
Iunie ● 7 iunie 1886, 130 ani de la nașterea savantului H. Coandă, pionier al aviaţiei mondiale, eveniment omagial in com. Perișor, jud. Dolj, satul copilăriei savantului. Organizator. Primăria Perișor și ARPIA filiala Craiova cu participarea reprezentanților instituțiilor locale, județene și a ARPIA SC, filialelor Caracal și Caraș Severin
 • 9 iunie, Ziua Eroilor, ARPIA depune coroane de flori si9 sustine ceremonialele la nivel national
 • 10 iunie, Ziua Paraşutiştilor Militari. ARPIA sustine si participa la actiunile pregatite de Fundatia Gl.mr. Gr.Bastan, ANPR si structura de specialitate din SMFT. Expozitie tematică
 • 11-12 iunie Sesiune de comunicări ştiinţifice la Şoala de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene, activităţi de omagiere a lui Aurel Vlaicu pentru primul avion proiectat, construit şi zburat în România. Avionul a fost fabricat la Arsenalul Armatei si intrat în proprietatea acesteia
 • 13 iunie Miting aerian la incheierea simpozionului, organizat de SMFA Bobocu
 • 15 iunie - 20 iulie „ Luna culturii aeronautice”. Actiuni la filiale si Simpozion la Bu
 • 9 iunie si 20 iunie, prima si a doua zi de Rusalii
 • ??? 25 - 26 iunie, BIAS, București/Băneasa International Air Show. ARPIA parteneriat.
 • 26 iunie – Ziua Drapelului Naţional, ARPIA participa la programul organizat de MApN.
Iulie 1(2), Aniversare, 80 ani, infiintarea Aeroclubului“Gheorghe Banciulescu” Ploiesti, sustinere si participare, prin ARPIA filiala Ploiesti. Ziua Muzicilor Militare.
 • 8 iulie 1911, 105 ani de la formarea primului pilot militar al Romaniei, Stefan Protopopescu
 • 10 – 11 iulie, Raliul Aerian al României - Romanian Air Rally. Sustinere morală la Bănești ?!
 • 19 – 20 iulie, acțiuni aniversare pentru Ziua Aviației (Forțelor Aeriene) Romane, simpozioane, expozitii tematice, mitinguri si demonstratii aeriene. Depuneri coroane de flori la Mon. Aviatorilor.
Idem la filiale pentru simbolurile aviatice din zona acestora
 • 20 iulie, Ziua Aviatiei Române (Forțelor Aeriene şi a Statului Major al Forţelor Aeriene) Oficial aceasta zi este stabiltă prin Legea 382 din 28 sept.2004 privind instituirea Zilei Aviatiei Române si a Zilei Marinei Române, publicat in M.O.896/01.10.04,
 • 23 iulie - Ziua Presei Militare: colaborari, contacte si promovari materiale la diferite publicat
 • 27 iulie 1927, 88 ani de la înfiinţarea Şcolii de Perfecţionare a Zborului Buzău
 • 29 iulie – Ziua Imnului Naţional al României
August 3, a patra ediţie a mitingului aerian al Aviatiei Sportive, la Băneşti
 • 6 august 1917, 99 de ani de la marea bătălie de la Mărăşeşti. ARPIA impreună cu Ro Club Maraton şi ARPIA filiala Focşani si Directia pentru Sport si Tineret Vrancea,  organizeaza Maratonul „Pe aici nu se trece”.. Itinerar: Mărăşti, Panciu, Mărăşeşti. La această ediție, a V-a e posibil ca maratonul să se desfășoare astfel: Mărăsetsi - Mărăsti (46 km), Străoane -Mărăsti (21 km), Soveja- Mărăsti (42 km), ce include locuri in care ostasii Armatei Române au purtat cele mai crancene batalii in Primul Razboi Mondial, pentru apărarea gliei străbune.
 • 10 august, 20 ani de la infiintarea Autoritatii Aeronautice Civile Române
 • 15 august – Ziua Marinei Române (vezi Monitorul Oficial 896 din 1 oct.2004)
 • 17 august 1872, 143 de ani de la nasterea lui Traian Vuia, inventator şi pioner al aviaţiei mondiale. Activităţi la filialele şi instituţiile aviatice, revederea Muzeului din com. Tr. Vuia
 • 19 august -135 ani de la nasterea lui George Enescu
 • 21 august - Ziua Medicinei Militare
 • 23 august – Doi ani de la constituirea ARPIA filiala Toronto
 • 31 august – Ziua Limbii Romane, Legea 53/2013 votata cu 312, 2 contra, 5 abțineri (?!)
Septembrie 3, 1950, 55 ani de la decesul lui Traian Vuia. Comemorare, slujbe de pomenire la
Cimitirul Belu, Biserica Patriarhală din Bucureşti, Biserica metropolitană din Timişoara,
Biserica arhiepiscopală Buzău, bisericile din Făget şi comuna natală. Initiator ARPIA.
 • 12 sept 2016, 90 ani, Accidentul lui Gh Banciulescu. Program la Rymarov/Cehia si Bz.90 Tp. Aer. Otp, Posibil de omagiat in țară și în Cehia în programul Ostrava din 17-18 sept.
 • 13 sept, comemorarea a 103 de ani de la Zborul frânt lui Aurel Vlaicu, pioner al Aviaţiei Române şi Europene. Participare la actiunile dedicate lui Vlaicu: ARPIA SC si filialele din zona București, Ploiesti, Câmpina, Cluj, Sibiu, Buzău, in functie de vecinătatea teritorială
 • 15 septembrie 1901, 115 ani de la nașterea Elie Carafoli, pionier al Aerodinamicii
 • 17-18 sept., Invitatie Air Show Ostrava, Cehia = Ziua NATO si Ziua Aviatiei din Cehia. O posibila vizita la Monumentul lui Gh. Banciulescu de la Rymarov (reeditare)
 • 19 septembrie - Ziua Artileriei şi Rachetelor Antiaeriene
 • 21 sept.- 26 oct. Salonul Naţional de Machete Militare (aeromachete). Organizator: Muzeul Militar Naţional; parteneri: ARPIA si Federaţia Aeronautică Română

Octombrie 1, Ziua Scafandrilor Militari
 • 9 octombrie, Ziua Resurselor Umane,
 • 24 octobrie 1983, comemorarea a 33 ani de la decesul lui Elie Carafoli, inginer, proiectant de avioane, părintele aerodinamicii
 • 25 octombrie, Ziua Armatei României
 • 30 octombrie, Ziua Relaţiilor Publice Militare
Noiembrie 3, Ziua Vânătorilor de Munte
 • 7 noiembrie 1936, 80 ani de la accidentul de la Michailowice/Polonia. Progam special
 • 8 noiembrie, Ziua Înzestrării Armatei
 • 10 noiembrie, Ziua Artileriei
 • 11 noiembrie, In 2015, aceasta zi a fost declarata Ziua veteranului de razboi pentru cei care au luptatb pe front sau in teatrele de operatii (Dar cum ramane cu 29 aprilie ?)
 • 12 noiembrie, Ziua Statului Major General; Z.Geodezilor Militari, Z.Cercetaşilor Militar
 • 13 noiembrie 1971, 45 ani dec la primul zbor cu Alouette III realizat in Romania
 • 19 noiembrie 1882, 134 ani de la naşterea lui Aurel Vlaicu, pioner al aviatiei române și europene. Se vor desfasura activităţi specifice, omagiale in asociaţie, la Aeroportul Aurel Vlaicu de la Băneasa, în Şcoala Militară de Maiștri Militari şi Subofițeri a Fortelor Aeriene, la Liceele ce poarta numele Aurel Vlaicu si in satul natal.
 • 25 noiembrie 1972, 44 de ani de la decesul lui Henri Coandă, fizician, inventator şi pioner al aviaţiei mondiale. ARPIA organizează și participă la activităţile specifice în toate filialele şi instituţiile aviatice
 • 29 noiembrie, Ziua Infanteriei Marine
 • 30 noiembrie, Sfântul Andrei, sărbatoare nationala
Decembrie 1, Ziua Naţională Românei. 98 ani de la Unirea Țărilor Române. ARPIA Bacău și Blaj vor marca evenimentul și importanța Zborului Unirii.
 • 7 decembrie Ziua internațională a aviației civile. Cu acest prilej sunt actiuni, întâlniri cu reprezentanți din acest sector de activitate, expoziții, seminarii, cursuri educative, publicarea de materiale informative.
 • 10 - 15 dec., pregatirea si trimiterea de mesaje si felicitari pentru Craciun si Anul Nou
 • 16 decembrie 1910, Experimentul de zbor cu avion cu reactie a lui H. Coanda
 • 21 decembrie 1985, prinul zbor cu avionul IAR 99 fabricat IN Romania, pilot St. Vagner
 • 25-26 decembrie, Sărbătorile Crăciunului
 • 31 decembrie, sâmbătă, ajunul Anului Nou şi Revelionul 2017

Activităţile ce impun prezenţa ARPIA şi cheltuieli specifice momentului sunt:
- depuneri de coroane/jerbe la 8 si 9 mai, la monumentele din Cimitirul Catolic German, Bulgar, Turc, Italian, Herăstrău, Jilava. La ultimile două, la Ziua Apărătorilor Patriei (F.Rusă, Bielorusia, Ucraina s.a.), 21 mai Ziua Eroilor, 20 iulie Ziua Aviaţiei, 25 octombrie Ziua Armatei
Notă 1* : - anual se fac 15-20 deplasări in țară, la filiale si parteneri, cu diferite prilejuri de către
membri ai Biroului Executiv Central, in baza unuio program de deplasari in teritoriu
- 10 - 12 participări la simpozioane, evenimente si expoziții, precum si la Sesiuni EPAA
cate doua pe an a 2 - 3 membri BEC.
- achiziţionarea unor materiale promoţionale ale ARPIA, pentru oferire la intâlnirile
bilaterale si la Sesiunile EPAA, minim 5 intâlniri (cu 30% din partenerii europeni.)

Nota 2*: Informarea -propunere: BEC analizaza implicării ca partener, a ARPIA in ciclul de maratoane “Din dragoste pentru Romania si Istora ei” impreuna cu Clubul Sportiv Eco Alpin, presedinte Col.(r) Vasile Dogaru, vicepresed. Col.(r) Ilie Rosu, organizante si in 2016, astfel:

a. Râsnov Isostar Maratonul Zapezii, Organizator Clubul Sportiv Eco Alpin, partener ARPIA, 14.02.2015, Rasnov, Editia 4, Probe: 15km, 21km, 30km, 42km; Oportunitatea, in relatia cu AFA
b. Maratonul “Pe aici nu se trece” Ed. 5, Organizator: ARPIA in parteneriat cu Ro Club Maraton,  CS Eco Alpin si DST Vrancea; 06.08.2015, probe: 21km, Marasti Straoane, 46 km Marasesti, Marasti, ultramaraton 70 km Soveja, Marasti, Marasesti; Informativ
c. Maratonul Regal 10.05.15 Organizat de Asociatia Corporeanima;, Bucuresti: 21km, 42 km;
d. Maratonul Prieteniei, Plevna, Bulgaria, Editia 4, 19 -22.05.2015. Partener posibil, ARPIA
e. Maratonul Recunostintei, Oituz-Soveja (Marasti). Editia 5, Organizator C.S. Eco Alpin, 21.06.15, Maraton dedicat militarilor Armatei Romane care s-au jertfit in Primul Razboi Mondial.
f. Maratonul Recunostintei Rosia Montana. Organizator: CS Eco Alpin in parteneriat cu Primaria Rosia Montana si DST Alba : 26.07.2015, Rosia Montana, Editia 6, 10km, 21, 42 km,.
g. Maratonul Recunostintei  Constantin Brancusi. Organizator CS Eco Alpin in parteneriat cu Primaria Targu Jiu: 16.08.2015, Targu Jiu, Ed.7, 10 km, 21 km, 42 km; Maraton dedicat militarilor care s-au jertfit in Primul Razboi Mondial, marelui sculptor C.Brancusi si campioanei Constantina Dita care in 17.08.08 a castigat medalia de aur in maratonul Olimpic de la Beijing.
h. Maratonul Stefan cel Mare Organizator: Clubul Sportiv Eco Alpin in parteneriat cu Primaria Putna si CJ Suceava, 20.09.2015, Putna, Editia 2, 10km, 21 km, 42 km
i. Maratonul Delta Dunarii Organizator:  Clubul Sportiv Eco Alpin in parteneriat cu Primaria Sulina si DST Tulcea: 17.10.2015, Sulina, Editia 4, 15 km, 21 km, 42 km;
j. Maratonul Reintregirii Neamului Romanesc, Organizator Bucuresti: Ro Club Maraton, Alba Iulia: Clubul Sportiv Eco Alpin: 01.12.2014, Editia 5; 10 km, 21 km, 42 km
Propunere: promovarea mesajului transmis in maratoanele interne si internationale de col. rez Ilie Rosu, membru ARPIA, care a alergat 100 ori cu drapelul Romaniei si 53 cu al UE.Cu al ARPIA?
 1. Peste granita
In Europa: acțiuni cu asociațiile EPAA, din ţările Uniunii Europene si statele terţe ale Europei;
Ianuarie, Februarie, Martie 2016 desfăşurarea unor activitati de actualizare a site-lui EPAA. preluarea expozitiei de la Pivka, Slovenia, a cpt.cdor. Ioan Botez, colectionar insemne aviatie,
12 – 24 martie, actiune combinata, deplasare la Munchen si Berlin pentru doua evenimente: a. a. dezvelirea simbolului A. Vlaicu la Munchen si b. aniversarea a 110 ani, T. Vuia la Montesson
12 aprilie 1935, 101 de ani de la decesul pilotului Gheorghe Banciulescu, primul pilot roman care a zburat cu proteze la ambele picioare. Actiune ARPIA cu Fl. 90 Tp.Aer. “Gh. Banciulescu”
29 – 30 aprilie, sesiunea de primavara EPAA si colocviu despre constituirea unui patrimoniu de aeronave scoase din uz ce pot deveni exponate/schimburi inter țări/muzee, la Payerne, Elvetia.
18 – 20 Mai 2016, invitatie de participare in Polonia la aniversarea a 20 ani de la infiintarea Clubului Generalilor din Armata Poloniei.
În perioada 15 iunie – 15 iulie, o posibila vizita in Romania a unei delegatii din Bulgaria (parteneri ARPIA), pentru 3 - 5 zile, la Bucuresti si Buzău.
In lunile Iunie – septembrie, participări, pe baza de invitație, la simpozioane, conferințe, mitinguri aeriene si schimburi de experiență, in țară sau in țările europene si partenere.
August 6, Maratonul „Pe aici nu se trece”, in zona Soveja, Marasti, Marasesti, in organizarea ARPIA SC, ARPIA filiala Focsani, impreuna cu Ro Club Maraton si Consiliul Judetean Vrancea.
In 23-25 septembrie, Sesiunea de toamna a EPAA, la Kosice, Slovacia (si o probabila) participare a delegatiei ARPIA pentru depunerea unei coroane de flori la Monumentul din Michailowice-Varsovia, Polonia 460 km, redezvelit in 2011 (90 ani, pentru comemorarea membrilor echipajului mixt româno-polonez, cazut la datorie in 1936).
O remarcă: În cadrul dezbarerilor, planificate în agenda intalnirilor si sesiunilor EPAA, toti participantii au fost de acord si desigur, dezbaterea se va relua in continuare privind faptul ca si în viitorul previzibil Puterea Aeriana va reprezenta un instrument puternic la îndemâna natiunilor, pentru contracararea amenintarilor, asigurarea stabilitatii si promovarea intereselor nationale. Sunt aprecieri ca si in viitor, pe termen imediat si mediu, principalele caracteristici ale unei Forte Aeriene moderne si credibile vor fi: - capacitatea de a controla spatiul aerian; - capacitatea de a executa lovituri precise;-mobilitatea si rapiditatea;-capabilitati semnificative în razboiul electronic.
Este des reluata si ideea privind schimburile de experienta, în care sa se abordeze, printre altele, domeniile instructiei în zbor si a procedurilor operationale specifice Fortelor Aeriene.
Nota 3*. La invitatia SMFA, membri si organizatiile ARPIA sunt invitate să participle la:
 • Expozitii la Muzeul National al Aviatiei Romane și la Muzeul Militar Național;
 • Ziua portilor deschise la unitațile din cadrul Forțelor Aeriene;
 • Ceremonialul militar și religios la Monumentul Eroilor Aerului și Tabăra de Instrucție și Poligonulde Trageri Sol AerCapu Midia;
 • Activități dedicate Centenarului Artileriei și Rachetelor Sol Aer;
 • Alte acțiuni ce marchează momentele importantedin Istoria Forțelor Aeriene Române.
Detaliile privind desfasurarea acestor activitati vor fi comunicate in timp util. Tot odată sunt adresate multumiri de șeful SMFA pentru programele și activitatile inițiate de ARPIA în promovarea tradițiilor aviatice și a imaginii Aviației Române.
Pentru Programul ARPIA există asigurări că, SMFA va fi intotdeauna alături de membri asociației, sprijinind inițiativele și acțiunile asociației referitor la istoria aeronauticii românești.

* * *
Biroul Executiv Central - BEC, îşi rezervă dreptul de a aduce unele completări, reconfigurari si corecţii ale programului care se vor transmite la structuri si filiale, în timp util.
O parte din activitati au fost si vor fi puse de acord, in continuare, cu SMFA, cu partenerii si asociatiile ce au profil, protocol, obiective si programe comune/asemănătoare.
Presedinte ARPIA, gl.(r) Iosif RUS

 editare/redactare in publicatie:
nemotoujours

mai multe foto:DATI CLICK AICI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu